2015-2016 Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Sonuç Duyurusu

Değerli Personelimiz, 

Rektörlükçe görevlendirilen değerlendirme komisyonu (Prof.Dr.Ali Tekcan, Prof.Dr. Dilek Çalgan, Prof.Dr. Taner Bilgiç, Özgül Tatar, Nazan Leşkeri)  personel hareketliliği başvurularını incelenmiş ve aşağıda belirtilen değerlendirme ölçütlerini dikkate alınarak puanlama yapmıştır:

  1. Geçerli her başvuruya taban puan olarak +10 puan
  2. Davet mektubu (varsa +15 puan)
  3. Her iki kurumca onaylanmış iş planı (varsa +10 puan)
  4. Üniversitemizde hizmet yılı (en az 4 yıl hizmet süresi için süre ile 4 yıl arasındaki farkın 10’da 1’i kadar + [artı] puan, dört yıldan az süreler için 4 yıl ile süre arasındaki farkın 5 katı kadar – [eksi] puan)
  5. Dil yeterliği (Personel kayıtları ve/veya teslim edilmiş resmi belge varsa +2 puan)
  6. Önceden faaliyete katılmış olmak (bir önceki sözleşme döneminde [Erasmus sözleşme dönemi] katılan için -40 puan, iki önceki sözleşme döneminde katılan için -30 puan, üç önceki sözleşme döneminde katılan için -20 puan)
  7. Adayın görev yaptığı birimin üniversitenin geneline hizmet veriyor olması (öyle ise +2 puan)
  8. Adayın bağlı olduğu üst birimden (birimler: Rektörlük, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlığı, Enstitü, Fakülte, Yüksek Okul) önceki yıllarda katılım olması (bir önceki sözleşme dönemindeki katılım başına -3 puan, iki önceki sözleşme dönemindeki katılım başına -2 puan)
  9. Engelli adayları teşvik (+5 puan)
  10. Puan eşitliği durumunda hizmet yılı fazla olana, eşitliğin yine bozulmaması durumunda faaliyeti önce gerçekleştirecek olana öncelik verilir.

Puanlama yapılırken başvuru süresinin son tarihi olan 11 Mart 2016 günü mesai saatine kadar Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim edilen belgeler esas alınmıştır.  Buna göre başvurular Çizelge 1’deki gibi sıralanmıştır; aynı çizelgede belirtildiği gibi, eldeki kısıtlı hibe ile en yüksek puanlı ilk dört aday olan İlker Aşkın, Merih Pekcan, Fatime Balcı, Songül Yılmaztürk hibelendirilmiş, sonraki beş aday olan Gülşen Pekcan, Zeynep Metin, Erkan Yıldırım, Yusuf Köşker, Arzugül Kuloğlu da olası iptal ve ek hibe durumları için yedek listede yer almıştır.

 Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai kararı aşamasında değerlendirmeyi yapan komisyon üyeleri ile başvuru sahipleri arasında tarafsızlığı etkileyecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.

 

Çizelge 1 

Ad-Soyad

Toplam Puan

Karar

İlker Aşkın

42,1

Hibe 1

Merih Pekcan

40,1

Hibe 2

Fatime Balcı

39,8

Hibe 3

Songül Yılmaztürk

39,6

Hibe 4

Gülşen Pekcan

39,3

Yedek 1

Zeynep Metin

39,2

Yedek 2

Erkan Yıldırım

39,1

Yedek 3

Yusuf Köşker

38,7

Yedek 4

Arzugül Kuloğlu

38

Yedek 5

Suat Yalçın

37,7

 

Zeynep Türkyılmaz

37,7

 

Oya Harmancıoğlu

37,3

 

Emrah Uygun

37,3

 

Ercan Çeliker

37,3

 

Niyazi Cevahir Karaoğlan

35,4

 

İsmet Mazlumoğlu

35

 

Nuran Demirtaş

35

 

Oya Özdoğan

34,5

 

Mustafa Cevizbaş

34,3

 

Sevim Cevizbaş

33,6

 

Ali Gürocak

33,1

 

Emel Özkal

32,6

 

Mehmet Özer

32,2

 

Zeynep Turan

31,8

 

Meral Zeren

31,5

 

Yasemin Barbaros Koçak

28

 

Banu Büyüksırıtoğlu

27

 

Demet Altuntaş

24

 

Hasan Atasaral

23

 

Deniz Tasasız Can

3

 

Bünyamin Acar

 

Eksik Başvuru

Oktay Özışık

 

Eksik Başvuru