2017-2018 Erasmus+ Staj Hareketliliği İlanı

Sevgili Öğrenciler,

2017-2018 Erasmus + Staj Hareketliliği Programı Başvuruları 10 Nisan – 5 Mayıs 2017 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne yapılacaktır.

 1. Kotalar ve yerleştirmeler başvuru süreci sonunda Öğrenci Değişim ve Yerleştirme Komisyonu  tarafından belirlenecektir. Commenius Programı için Eğitim Fakültesi öğrencileri, mezun olduktan sonra 1 sene çinde öğretmenlik stajlarını maksimum 5 ay hibelenecek şekilde yapabilirler. Maksimum fonlanma süresi 10 aydır. Öğrenci başına maksimum 5 ay olacaktır.
 2. Yukarıda belirtilen koşulun dışındaki öğrenciler maksimum 40 ay olmak üzere, öğrenci başına maksimum 3 ay hibelendirilecektir.
 3. Lisansüstü öğrencileri maksimum 10 aylık, öğrenci başına maksimum 3 aylık hibelenecektir.
 4. Katılımcılar misafir kurumda en az 2 ay olmak üzere en geç 30 Eylül 2018’e kadar stajlarını tamamlamakla yükümlüler.

BAŞVURU TARİHLERİ

10 Nisan - 5 Mayıs 2017

FAALİYETİN SÜRESİ

Asgari 2 ay (60 gün) ve Azami 12 (360 gün) arasında hareketliliğe katılabilirler.

Öğrenci Hareketliliği-Staj (SMP)

Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede1 staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti, belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

İşletme tanımı; şirketler, yükseköğretim kurumları, araştırma merkezleri, serbest meslek erbabı, aile işletmeleri ve düzenli olarak ekonomik faaliyette bulunan her türlü kuruluşu içerir. Bir kuruluşun, işletme sayılabilmesi için belirleyici unsur tüzel kişiliği değil, ekonomik faaliyette bulunmasıdır.”

BASVURU ŞARTLARI

 1. Boğaziçi Üniversitesi’nde kayıtlı öğrenci olmak.
 2. Lisans öğrencileri en az 2 dönem okumuş ve minimum 2.20 GPA’e sahip olmalı (remedial ve hazırlık sınıfı haricinde).
 3. Lisans üstü öğrencileri için ortalama şartı minimum 2.50’dir.
 4. Öğrenciler gidilen ülkenin dil yeterliğikiğiğini sağlamak durumundadır. Misafir olunacak kurum için İngilizce şartı var ise, gidilen ülkenin dil yeterliliğinden muaf olur. Bu koşul için, konuşma dili İngilizce olan ülkeler haricince, kabul mektubunda İngilizce şartı ibaresi yer almalıdır.

   İSTENİLEN BELGELER

   1. Erasmus+ Staj Başvuru Formu 
   2. Resmi kabul mektubu (Antetli kağıtta ve mühürlü olmalı, staj başlantgıç ve bitiş tarihlerini içermeli)
   3. Akademik danışmandan alınmış referans mektubu. Belirtilmesi gerekenler: (i) Stajınızın bölümünüzle ilgili olduğu (ii) Eğer bölümünüzün zorunlu stajı varsa, stajınızın bölümündeki zorunlu staj yerine sayılıp sayılmayacağı.

   Stajınız bölümünüzle ilgili değilse başvurunuz değerlendirilmeyecektir.

       4. Güncel transkript kopyası.

       5. YADYOK’tan alınmış, Proficiency notunuzu gösteren belge. İngilizce yeterlilik yükümlülüğü olmayan adaylar aşağıdaki formları sağlamakla yükümlüdür:

   • Gerekli olan dil yeterliliğini sağladığınızı gösteren Lise Diploması kopyası,
   • Yabancı Diller Yüksek Okulu'ndan, en az 202 seviyesinde ilgili dil dersini aldığınızı gösteren belge,
   • Saygın bir dil kurumundan, en az B1 seviyesinde olduğunuzu gösteren belge (Örneğin: Goethe Institute, Cervantes Institute ...)

   HİBE

   2017-2018 Akademik Yılı için, Ulusal Ajans’tan bütçe gelmedi. Bu yüzden herhangi bir hibe garanti edilemez. Ulusal Ajans’tan hibe kotalarını Ağustos ayı içerisinde açıklamasını beklemekteyiz. Başvuran adayların bibe sıralaması aşağıdaki gibi olacaktır:

   ETP= M*(AP+LP)-10*(Daha önce Erasmus’a katıldı ise)

   M = 1 Zorunlu Ya da Comenius Staj

   M=0,9 Diğer başvuran adaylar

   AP = 12,5*GPA

   LP = Dil Puanı: 50, 48, 46 BÜEPT sonucuna bağlı olarak.

   EK1= Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan (Toplam puan üzerinden)

   EK2= Şehit ve Gazi çocuklarına  +10 puan[1] (Toplam puan üzerinden)

   Hibeler bu puanlama yöntemi ile yapılan sıralamaya göre verilecek. Hibelenmeyen adaylar yedek listede olacaktır. Asil listeden iptaller olması durumunda yedekteki öğrencilerin Öğrenci Değişim ve Yerleştirme Komisyonu  kararıyla hibelenme olasılıkları vardır.

   Ulusal Ajans tarafından hazırlanan, ülkelere göre aylık hibe miktarı aşağıdaki gibi gibidir:

   Hayat pahalılığına göre ülke türleri

   Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

   Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)

   1. Grup Program Ülkeleri

   Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

   600

   2. Grup Program Ülkeleri

   Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya

   500

   3. Grup Program Ülkeleri

   Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

   400

    

   (Toplam yüz puan üzerinden)

   Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan

   Şehit ve Gazi çocuklarına(Belgelenmesi kaydıyla) +10 puan[1] uygulanacaktır.

    Aşağıda belirtilen kuruluş türleri öğrenci stajları açısından ev sahibi kuruluş olarak uygun değildir:

   – Uzmanlaşmış ajanslar da dâhil AB kuruluşları ve diğer AB kurumları (bunların eksiksiz listesi ec.europa.eu/institutions/index_en.htm internet adresinde mevcuttur);

   – Ulusal ajanslar gibi AB programlarını yöneten kuruluşlar (muhtemel bir çıkar çatışmasını ve/veya çifte fonlamayı önlemek adına)

   •  Daha önce LLP-Erasmus Programı çerçevesinde daha önce edinilen tecrübeler eğitim dönemi başına 12 aya sayılmaktadır.

   [1] 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in çocukları Şehit ve Gazi çocukları sayılır ve Erasmus hareketliliğine başvurmaları halinde +10 puan hakkından yararlandırılır.

   İletişim

   Sorularınız için Selahattin Öztürk'e erasmus-internship@boun.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.