2018-2019 (2018-1-TR01-KA103-049909) Erasmus+ Staj Hareketliliği İlanı

Sevgili Öğrenciler,

2018-2019 Erasmus + Staj Hareketliliği Programı Başvuruları (2018-1-TR01-KA103-049909 nolu projemiz) 2 Nisan – 27 Nisan 2018 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne yapılacaktır.

 1. Kotalar ve yerleştirmeler başvuru süreci sonunda Öğrenci Değişim ve Yerleştirme Komisyonu  tarafından belirlenecektir. Commenius Programı için Eğitim Fakültesi öğrencileri, mezun olduktan sonra 1 sene çinde öğretmenlik stajlarını maksimum 5 ay hibelenecek şekilde yapabilirler.
 2. Katılımcılar misafir kurumda en az 2 ay olmak üzere en geç 30 Eylül 2019’a kadar stajlarını tamamlamakla yükümlüler.

BAŞVURU TARİHLERİ

2 Nisan - 27 Nisan 2018

FAALİYETİN SÜRESİ

Asgari 2 ay (60 gün) ve Azami 12 (360 gün) arasında hareketliliğe katılabilirler.

Öğrenci Hareketliliği-Staj (SMP)

Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede1 staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti, belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

İşletme tanımı; şirketler, yükseköğretim kurumları, araştırma merkezleri, serbest meslek erbabı, aile işletmeleri ve düzenli olarak ekonomik faaliyette bulunan her türlü kuruluşu içerir. Bir kuruluşun, işletme sayılabilmesi için belirleyici unsur tüzel kişiliği değil, ekonomik faaliyette bulunmasıdır.”

BASVURU ŞARTLARI

 1. Boğaziçi Üniversitesi’nde kayıtlı öğrenci olmak.
 2. Lisans öğrencileri en az 2 dönem okumuş ve minimum 2.20 GPA’e sahip olmalı (remedial ve hazırlık sınıfı haricinde).
 3. Lisans üstü öğrencileri için ortalama şartı minimum 2.50’dir.
 4. Öğrenciler gidilen ülkenin dil yeterliğikiğiğini sağlamak durumundadır. Misafir olunacak kurum için İngilizce şartı var ise, gidilen ülkenin dil yeterliliğinden muaf olur. Bu koşul için, konuşma dili İngilizce olan ülkeler haricince, kabul mektubunda İngilizce şartı ibaresi yer almalıdır.

   İSTENİLEN BELGELER

   1. Erasmus+ Staj Başvuru Formu 
   2. Resmi kabul mektubu (Antetli kağıtta ve mühürlü olmalı, staj başlantgıç ve bitiş tarihlerini içermeli)
   3. Akademik danışmandan alınmış referans mektubu. Belirtilmesi gerekenler: (i) Stajınızın bölümünüzle ilgili olduğu (ii) Eğer bölümünüzün zorunlu stajı varsa, stajınızın bölümündeki zorunlu staj yerine sayılıp sayılmayacağı.

   Stajınız bölümünüzle ilgili değilse başvurunuz değerlendirilmeyecektir.

       4. Güncel transkript kopyası.

       5. YADYOK’tan alınmış, Proficiency notunuzu gösteren belge. İngilizce yeterlilik yükümlülüğü olmayan adaylar aşağıdaki formları sağlamakla yükümlüdür:

   • Gerekli olan dil yeterliliğini sağladığınızı gösteren Lise Diploması kopyası,
   • Yabancı Diller Yüksek Okulu'ndan, en az 202 seviyesinde ilgili dil dersini aldığınızı gösteren belge,
   • Saygın bir dil kurumundan, en az B1 seviyesinde olduğunuzu gösteren belge (Örneğin: Goethe Institute, Cervantes Institute ...)

   HİBE

   2018-2019 Akademik Yılı için, Ulusal Ajans’tan bütçe gelmedi. Bu yüzden herhangi bir hibe garanti edilemez. Ulusal Ajans’tan hibe kotalarını Ağustos ayı içerisinde açıklamasını beklemekteyiz. Başvuran adayların hibe sıralaması aşağıdaki gibi olacaktır:

   ETP= M*(AP+LP)-10*(Daha önce Erasmus’a katıldı ise)

   M = 1 Zorunlu Ya da Comenius Staj

   M=0,9 Diğer başvuran adaylar

   AP = 12,5*GPA

   LP = Dil Puanı: 50, 48, 46 BÜEPT sonucuna bağlı olarak.

   EK1= Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan (Toplam puan üzerinden)

   EK2= Şehit ve Gazi çocuklarına  +10 puan[1] (Toplam puan üzerinden)

   Hibeler bu puanlama yöntemi ile yapılan sıralamaya göre verilecek. Hibelenmeyen adaylar yedek listede olacaktır. Asil listeden iptaller olması durumunda yedekteki öğrencilerin Öğrenci Değişim ve Yerleştirme Komisyonu  kararıyla hibelenme olasılıkları vardır.

   Ulusal Ajans tarafından hazırlanan, ülkelere göre aylık hibe miktarı aşağıdaki gibi gibidir:


   (Toplam yüz puan üzerinden)

   Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan

   Şehit ve Gazi çocuklarına(Belgelenmesi kaydıyla) +10 puan[1] 

   2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere​ +10 puan [2] 

   Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan

   Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan 

   Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan uygulanır.

    Aşağıda belirtilen kuruluş türleri öğrenci stajları açısından ev sahibi kuruluş olarak uygun değildir:

   – Uzmanlaşmış ajanslar da dâhil AB kuruluşları ve diğer AB kurumları (bunların eksiksiz listesi ec.europa.eu/institutions/index_en.htm internet adresinde mevcuttur);

   – Ulusal ajanslar gibi AB programlarını yöneten kuruluşlar (muhtemel bir çıkar çatışmasını ve/veya çifte fonlamayı önlemek adına)

   •  Daha önce LLP-Erasmus Programı çerçevesinde daha önce edinilen tecrübeler eğitim dönemi başına 12 aya sayılmaktadır.

   [1] Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

   [2]Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

   İletişim

   Sorularınız için Ceyda Karadaş'a erasmus-internship@boun.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.