2019-2020 Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Sonuçları

2019-2020 Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği (Staff Mobility for Training) Başvuru Sonuçları

Değerli Boğaziçi Üniversitesi İdari Personeli,

Rektörlükçe görevlendirilen değerlendirme komisyonu başvuruları incelemiş ve aşağıda yer  alan değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak "“B.Ü. 2019-1-TR01-KA103-062524 ve  Bridge Erasmus+ Konsorsiyumu 2019-1-TR01-KA103-062326 / 2018-1-TR01-KA103-049957) Projeleri" için puanlama yapılmıştır. 

 Ölçüt  No

Ölçüt Açıklaması

 Ölçüt Puanı

1

Programdan ilk kez yararlanmak,

5

2

İdari personel olmak,

5

3

Engelli personel olmak,

10

4

Gazi personel olmak,

10

5

Bir önceki Erasmus+ proje döneminde programdan faydalanmış olmak,

-30

6

İki önceki Erasmus+ proje döneminde programdan faydalanmış olmak,

-20

7

Daha önce Erasmus+ proje döneminde programdan faydalanmış olmak,

-10

8

Aynı birimden birden fazla başvuru olması durumda her başvuru için,

-3

9

Boğaziçi Üniversitesinde Hizmet Yılı 4 ve altında olan başvuru için,

-5

10

Gidilecek kurumdan geçerli bir davet mektubu almış olmak,

10

11

Her iki kurumca onaylanmış iş planı,

10

12

Bir önceki Erasmus döneminde gitmeye hak kazandığı halde, mücbir neden göstermeksizin gitmekten vazgeçmek,

-10

13

Yükseköğretim kademesinin bir basamağını yabancı dilde tamamladığını belgelemek,

5

14

Eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir Avrupa dilinin( İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ) sınav sonucunu belgeleyen idari personele, yandaki tabloda belirtildiği şekilde puan verilir. Geçerlilik sürelerine dikkat edilmelidir. Eşdeğerlilik tablosu

Puan

Verilecek

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf

Aralığı

Puan

 

50-70

5

 

71-100

10

Adaylar 13. veya 14. kriterlerinden sadece birinden puan alabilirler.  

Yapılan sıralamada eşitlik olması halinde, eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanır.

Eşitlik bozulmaması durumunda Komisyon Başkanı Komisyon Üyelerinin önünde kura çekilişi ile sonucu belirleyecektir.

1

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki hizmet süresi

2

Yabancı Dil yeterliliğini belgelemiş personel

 

Puanlama yapılırken başvuru süresinin son tarihi olan 03 Şubat 2020 mesai saati bitimine kadar Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü’ne  teslim edilen belgeler esas alınmıştır.  Buna göre başvurular Çizelge 1’deki gibi sıralanmıştır; aynı çizelgede belirtildiği gibi, eldeki kısıtlı hibe ile en yüksek puanlı ilk onüç aday hibelendirilmiş, sonraki beş aday ise olası iptal ve ek hibe alınması durumları için yedek listede yer almıştır.

 Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai kararı aşamasında değerlendirmeyi yapan komisyon üyeleri ile başvuru sahipleri arasında tarafsızlığı etkileyecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.

Çizelge 1: 2019-2020 yılı için hesaplanan puanlar ile hibelendirilen ve yedek olarak belirlenen katılımcıların listesi (T.C. Kimlik numaralarının son 4 (dört) rakamı ilanda paylaşılmıştır.)

T.C. Kimlik Numarası

TOPLAM PUAN

Hizmet Yılı

KARAR

YERLEŞTİĞİ PROJE

…….6056

40

19

Hibeli

2019-1-TR01-KA103-062524

…….6210

40

10

Hibeli

2019-1-TR01-KA103-062524

…….6002

35

14

Hibeli

2018-1-TR01-KA103-049957

…….2584

35

7

Hibeli

2019-1-TR01-KA103-062524

…….6394

35

6

Hibeli

2019-1-TR01-KA103-062524

…….4168

30

32

Hibeli*

2019-1-TR01-KA103-062524

…….1544

30

23

Hibeli*

2019-1-TR01-KA103-062524

…….8458

30

20

Hibeli*

2018-1-TR01-KA103-049957

…….9554

30

13

Hibeli*

2019-1-TR01-KA103-062524

…….4092

30

13

Hibeli*

2019-1-TR01-KA103-062524

…….9898

30

12

Hibeli*

2019-1-TR01-KA103-062326

…….8632

30

10

Hibeli*

2018-1-TR01-KA103-049957

…….5198

30

9

Hibeli*

2019-1-TR01-KA103-062524

…….8018

30

8

1. Yedek*

 

…….2098

30

6

2. Yedek*

 

…….8754

30

5,5

3. Yedek*

 

…….0938

27

33

4. Yedek

 

…….9300

17

21

5. Yedek

 

 

* Değerlendirme sonrası puanları eşit olan adayların "Hizmet Yılı" dikkate alınmıştır.

Katılımcılara gidiş öncesi ve sonrası ile ilgili bilgiler e-posta ile gönderilecektir. 

Bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz.

 

Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü