Bridge+ Erasmus Staj Konsorsiyumu İlanı

 

Sevgili Öğrenciler,

2017-1-TR01-KA103-040740 sözleşme sayılı Bridge+ Erasmus Staj Konsorsiyumu, ERASMUS+ KA102 Programı kapsamında Gebze Teknik Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen ve Boğaziçi Üniversitesi'nin de yararlanıcısı olduğu bir staj hareketliliği programıdır.

NOT: Bridge+ staj programı, 2018-2019 proje dönemi için Nisan ayında çıkılacak olan Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği (SMP) programından farklıdır. Bridge+ başvuru sürecine zamanında başvuramayan öğrencilerimiz, Nisan ayındaki staj başvurusuna katılabilirler.

Staj Konsorsiyumunun katılımcı kurumları aşağıda belirtilmiştir:

 • Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ)
 • Boğaziçi Üniversitesi
 • Sabancı Üniversitesi
 • Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB)
 • Kocaeli Sanayi Odası
 • PLASFED Platik Sanayicileri Federasyonu
 • PHI Tech Bilişim Biyoteknoloji Danışmanlık ArGe San. Tic. Ltd. Şti. 
 • Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
 • 24 aylık olan ve 01/06/2017 tarihinde başlayan bu Proje 31/05/2019 tarihinde sona erecektir. Bu programa katılmak isteyen öğrencilerin, staj tarih aralıklarının proje tarih aralıklarına uygun olması gerekmektedir. Bu ilan 26 Şubat 2018 tarihine kadar yayında kalacak olup, başvurular 1 Şubat 2018 tarihinde alınmaya başlanacaktır.

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

 1. Hibeli asil ve yedek listeleri ve yerleştirme sonuçları başvuru süreci sonunda Öğrenci Değişim ve Yerleştirme Komisyonu  tarafından değerlendirilip, ilan edilecektir.
 2. Proje kapsamında staj hareketliliği için kurumumuza ayrılan bütçe 10.816,66 Euro'dur. Ülkelere göre aylık hibe miktarları ve hibe sıralaması formülü aşağıda yer almaktadır. 
 3. Staj hareketliliğine katılacak öğrencilerin çalışacakları kurumları kendilerinin bulması gerekmektedir. Staj kurumları, Türkiye dışındaki program üyesi ülkelerde faaliyet göstermelidir.
 4. Katılımcılar misafir kurumda en az 2 ay olmak üzere en geç 31 Mayıs 2019’a kadar stajlarını tamamlamakla yükümlüdürler.
 5. Öğrencilerin, aşağıda belirtilen başvuru belgelerini 1 Şubat 2018 - 26 Şubat 2018 tarihleri arasında elden ofisimize teslim etmeleri gerekmektedir. 
 

 

BAŞVURU TARİHLERİ

1 Şubat - 26 Şubat 2018

FAALİYETİN SÜRESİ

Hareketliliğe asgari 2 ay,  azami 12 ay* arasında katılınabilir.

NOT: Hibeli katılımcılar en fazla 3 aya kadar hibe alabilirler.

Erasmus+ Bireylerin Öğrenim Hareketliliği kapsamında (Öğrenim+Staj) her bir yükseköğrenim kademesinde (lisans/yükseklisans/doktora) en fazla 12 aylık faaliyette bulununabilir.

Öğrenci Hareketliliği-Staj (SMP)

Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti, belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

İşletme tanımı; şirketler, yükseköğretim kurumları, araştırma merkezleri, serbest meslek erbabı, aile işletmeleri ve düzenli olarak ekonomik faaliyette bulunan her türlü kuruluşu içerir. Bir kuruluşun, işletme sayılabilmesi için belirleyici unsur tüzel kişiliği değil, ekonomik faaliyette bulunmasıdır.”

BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Boğaziçi Üniversitesi’nde kayıtlı öğrenci olmak
 2. Lisans öğrencileri en az 2 dönem okumuş ve minimum 2.20 GNO’e sahip olmak (remedial ve hazırlık sınıfı haricinde)
 3. Lisansüstü öğrencileri için minimum 2.50 GNO’e sahip olmak
 4. Öğrenciler gidilen ülkenin dil yeterliğini sağlamak durumundadır. Misafir olunacak kurum için İngilizce şartı var ise, gidilen ülkenin dil yeterliliğinden muaf olunur. Bu koşul için, konuşma dili İngilizce olan ülkeler haricince, kabul mektubunda İngilizce şartı ibaresi yer almalıdır.

NOT: Stajınız bölümünüzle ilgili değilse başvurunuz değerlendirilmeyecektir.  

 

İSTENİLEN BELGELER

 1. Bridge+ Erasmus Staj Başvuru Formu 
 2. Resmi kabul mektubu. Bu mektup:
  1. Antetli kağıtta ve mühürlü olmalıdır
  2. Staj başlangıç ve bitiş tarihlerini içermelidir.
 3. Akademik danışmandan alınmış referans mektubu. Referans mektubu:
  1. Stajınızın bölümünüzle ilgili olduğu göstermelidir
  2. Eğer bölümünüzün zorunlu stajı varsa, stajınızın bölümündeki zorunlu staj yerine sayılıp sayılmayacağını belirtmelidir.
 4. Güncel transkript kopyası.
 5. YADYOK’tan alınmış, İngilizce Yeterli (BUEPT veya diğer) notunuzu gösteren belge. İngilizce yeterlilik yükümlülüğü olmayan adaylar aşağıdaki formları sağlamakla yükümlüdür:
  1. Gerekli olan dil yeterliliğini sağladığınızı gösteren Lise Diploması kopyası,
  2. Yabancı Diller Yüksek Okulu'ndan, en az 202 seviyesinde ilgili dil dersini aldığınızı gösteren belge,
  3. Saygın bir dil kurumundan, en az B1 seviyesinde olduğunuzu gösteren belge (Örneğin: Goethe Institute, Cervantes Institute ...)

 

HİBE

Başvuran adayların hibe sıralaması aşağıdaki gibi olacaktır:

ETP= M*(AP+LP)-10*(Daha önce Erasmus’a katıldı ise)

M = 1 Zorunlu Ya da Comenius Staj

M=0.9 Diğer başvuran adaylar

AP = 12.5*GPA

LP = Dil Puanı: 50, 48, 46 BUEPT sonucuna bağlı olarak.

EK1= Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan (Toplam puan üzerinden)

EK2= Şehit ve Gazi çocuklarına  +10 puan[1] (Toplam puan üzerinden)

Hibeler bu puanlama yöntemi ile yapılan sıralamaya göre verilecektir. Hibelenmeyen adaylar yedek listede olacaktır. Asil listeden iptaller olması durumunda yedekteki öğrencilerin Öğrenci Değişim ve Yerleştirme Komisyonu kararıyla hibelenme olasılıkları vardır.

Ulusal Ajans tarafından hazırlanan, ülkelere göre aylık hibe miktarı aşağıdaki gibidir:

Hayat pahalılığına göre ülke türleri

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık

600

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

400

 

(Toplam yüz puan üzerinden)

Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan

Şehit ve Gazi çocuklarına(Belgelenmesi kaydıyla) +10 puan[1] uygulanacaktır.

 Aşağıda belirtilen kuruluş türleri öğrenci stajları açısından ev sahibi kuruluş olarak uygun değildir:

– Uzmanlaşmış ajanslar da dâhil AB kuruluşları ve diğer AB kurumları (bunların eksiksiz listesi ec.europa.eu/institutions/index_en.htm internet adresinde mevcuttur);

– Ulusal ajanslar gibi AB programlarını yöneten kuruluşlar (muhtemel bir çıkar çatışmasını ve/veya çifte fonlamayı önlemek adına)

 •  Daha önce LLP-Erasmus Programı çerçevesinde daha önce edinilen tecrübeler eğitim dönemi başına 12 aya sayılmaktadır.

[1] 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in çocukları Şehit ve Gazi çocukları sayılır ve Erasmus hareketliliğine başvurmaları halinde +10 puan hakkından yararlandırılır.

 

İletişim

Sorularınız için Selahattin Öztürk'e erasmus-internship@boun.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.