ERASMUS+ Ana Eylem 1: Personel Eğitim Alma Hareketliliği (Staff Mobility for Staff Training)

Boğaziçi Üniversitesinin Değerli İdari Personeli,

Erasmus+ Ana Eylem 1 dahilindeki Personel Eğitim Alma Hareketliliği (kısaca STT: “Staff Mobility for Staff Training”) , Türkiye’de Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş bir personelin, seyahat hariç en az 2 iş günü süre ile AB üye ülkelerinden birinde eğitim almasına olanak sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet aracılığı ile yükseköğretim kurumu personeli eğitim almak üzere bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmektedir. Bu faaliyet, Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde Uluslararası İlişkiler Ofisi (UİO) tarafından yürütülmektedir. Ulusal Ajans tarafından 2015-2016 yılında bu faaliyete ayrılmak üzere Üniversitemize kaynak aktarılmıştır. Bu kısıtlı kaynaktan en çok sayıda personelimizin yararlanabilmesi için, 2 gün seyahat ve 5 gün eğitimden oluşan 1 haftalık faaliyetler hibelendirilecektir. Tahmini hibelendirilebilecek personel sayısı 4 kişi olacaktır.

Eğitim almak üzere gidilecek kurum yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Üniversitemiz ziyaret edilecek kurumun bir üniversite olmasını önemsemektedir ve bu tür başvurulara öncelik verilecektir.  Faaliyete katılmak isteyen personelin, gideceği kurumla bireysel olarak iletişime geçmesi ve davet mektubu alması beklenmektedir; başvuru paketinde davet mektubu olması gerekmektedir. Buna ek olarak katılınacak eğitimin yapıldığı yabancı dili bilmek gerekmektedir.

Bu programdan faydalanmak isteyen idari personelin başvuru paketlerinde:

  1. gitmeyi planladıkları üniversitenin/kurumun ve  bölümün/birimin adları,
  2. gitmeyi planladıkları tarihler
  3. özgeçmişleri,
  4. karşı kurumdan alacakları davet mektubu
  5. onaylanmış iş planı

Yer almalı ve başvuru dosyasının 11 Mart 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar erasmus-info@boun.edu.tr adresine e-posta ile ya da Uluslararası İlişkiler Ofisine elden iletilmesi gerekmektedir. Geç ve eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.  

İyi çalışmalar dileklerimizle,

Uluslararası İlişkiler Ofisi