Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği 2022- KA171 başvuru ilanı sonucu

                               

Değerli Boğaziçi Üniversitesi  Personeli,

Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen Erasmus+ Programı kapsamında, Personel Eğitim Alma Hareketliliği (2022-1-TR01-KA171-HED-000078090)numaralı Erasmus+ projesi) için tamamlanmış başvurular  Rektörlükçe görevlendirilen değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, sonuçları bu ilanın devamında dikkatinize sunulmuştur.

Adayların puanları aşağıda yer alan değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak hesaplanmıştır. 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği Değerlendirme Ölçütleri

 Ölçüt  No

Ölçüt Açıklaması

 Ölçüt Puanı

1

Programdan ilk kez yararlanmak,

+5

2

İdari personel olmak,

+5

3

Engelli personel olmak,

+10

4

Gazi personel olmak,

+10

5

Bir önceki Erasmus+ proje döneminde programdan faydalanmış olmak,

-30

6

İki önceki Erasmus+ proje döneminde programdan faydalanmış olmak,

-20

7

Daha önce Erasmus+ proje döneminde programdan faydalanmış olmak,

-10

8

Aynı birimden birden fazla başvuru olması durumda her başvuru için,

-3

9

Boğaziçi Üniversitesinde Hizmet Yılı 4 ve altında olan başvuru için,

-5

10

Gidilecek kurumdan geçerli bir davet mektubu almış olmak,

+10

11

Her iki kurumca onaylanmış iş planı,

+10

12

Bir önceki Erasmus döneminde gitmeye hak kazandığı halde, mücbir neden göstermeksizin gitmekten vazgeçmek,

-10

13

Yükseköğretim kademesinin bir basamağını yabancı dilde tamamladığını belgelemek,

+5

14

Eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir Avrupa dilinin( İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ) sınav sonucunu belgeleyen idari personele, yandaki tabloda belirtildiği şekilde puan verilir. Geçerlilik sürelerine dikkat edilmelidir. Eşdeğerlilik tablosu

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf

Puan

Aralığı

Verilecek

Puan

50-79

+5

80-100

+10

Adaylar 13. veya 14. kriterlerinden sadece birinden puan alabilirler.  

 

15

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle ERASMUS+ Yükseköğretim KA171personel hareketlilik faaliyetlerine ilişkin esneklik ve uygulamalar gereği*

+10

Yapılan sıralamada eşitlik olması halinde, eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanır.

Eşitlik bozulmaması durumunda Komisyon Başkanı Komisyon Üyelerinin önünde kura çekilişi ile sonucu belirleyecektir.

1

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki hizmet süresi

2

Yabancı Dil yeterliliğini belgelemiş personel

 

Puanlama yapılırken başvuru süresinin son tarihi olan 26 Mayıs 2023 saat 16:00’ya kadar https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/giris portalı üzerinden yapılan tamamlanmış başvurulara ait belgeler değerlendirilmiştir. Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai karar aşamasında değerlendirmeyi yapan komisyon üyeleri ile başvuru sahipleri arasında tarafsızlığı etkileyecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.

Buna göre başvurular Çizelge 1’deki gibi sıralanmıştır:

Çizelge 1: Hibeli katılımcıların listesi, katılımcıların T.C. kimlik numaralarının ilk 4 (dört) rakamı ve hesaplanan puanlarıyla birlikte aşağıda paylaşılmıştır.

TCKN

Hizmet Yılı

Toplam Puan

Değerlendirme
Durumu

Yerleştiği Proje

3290.......

3 yıl

25

Hibeli

2022-1-TR01-KA171-HED-000078090

3625.......

7 yıl

15

Hibeli

2022-1-TR01-KA171-HED-000078090

2667.......

9 yıl

12

Hibeli

2022-1-TR01-KA171-HED-000078090

3332.......

26 yıl

12

Hibeli

2022-1-TR01-KA171-HED-000078090

2044.......

30 yıl

7

Hibeli

2022-1-TR01-KA171-HED-000078090

3703.......

8 yıl

5

Hibeli

2022-1-TR01-KA171-HED-000078090

2712.......

19 yıl

2

Hibeli

2022-1-TR01-KA171-HED-000078090

 

Gidiş öncesi işlemlerle ilgili bilgilendirme e-posta üzerinden katılımcılara ayrıca iletilecektir.

 

Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü