Erasmus+ Grants for 2016-17 Student Mobility/2016-17 Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği Hibe Duyurusu

Sevgili Öğrenciler,

Erasmus+ programı kapsamında 2016-2017 döneminde öğrenim hareketliliği için Boğaziçi Üniversitesine ayrılan tahmini kaynak 639.250 Avro olarak açıklanmıştır. Bu sayı temel alınarak yapılan hesaplarda Öğrenci Değişim ve Yerleştirme Komisyonunun 16.08.2016 tarihindeki toplantısında ilk etapta 325 öğrencinin hibelendirilmesine karar verilmiştir. Hibe dağıtımında ÜYK tarafından belirlenen ilkeler izlenmiştir. Buna göre, lisans programları, enstitülerin lisansüstü dereceleri birer birim olarak kabul edilmiştir. Öncelikle öğrenciler kendi birimleri içinde, önceki katılımlardan kaynaklanan ceza puanları da dikkate alınarak hesaplanan üniversite hibe puanlarına göre sıralanmıştır. Üniversite genelinde tüm birimlerde Erasmus hareketliliğini yaygınlaştırmak amacıyla her birimin ilk 2 öğrencisi (dolayısıyla 2 ve daha az başvuru olan birimlerde tümü) hibelendirilmiş, geri kalan hibeler de birimlerin arta kalan başvuru sayılarının toplam arta kalan kontenjana oranlarına göre dağıtılmıştır.

Ek 1: Hibe alması öngörülen öğrenciler

Ek 2: Yedek listesi

Değişim hakkından vazgeçen öğrencilerin hibeleri, yedek liste sıralamasına göre bir kendi birimlerinde (kendi birimlerinde olmaması durumunda kendi fakültelerinde ya da genel listede) bir sonraki adaya aktarılacaktır. Yedek liste sıralaması, öğrencilerin üniversite hibe puanlarına göre gerçekleştirilmiştir.

Kendisine hibe çıkmayan öğrencilerimizden hibesiz olarak Erasmus değişim programına gitmek isteyenlerin, HİBESİZ TEYİT BELGESİ’ni doldurarak Ofisimize en geç 23 Eylül 2016 Cuma saat 17:00’ye kadar bırakmaları ya da erasmus-accounting@boun.edu.tr adresine e-posta yoluyla iletmeleri gereklidir. Bu formu belirtilen tarihe kadar sağlamayanların önümüzdeki yıl Erasmus değişim programına gitmeyeceği varsayılacak ve bölümlerine haber verilecektir.

Kendisine hibe çıkmadığı için değişim hakkından vazgeçen öğrenci önümüzdeki yıl Erasmus değişim programına başvurma hakkına sahiptir. Fakat yerleştirilebilmek için gerekli tüm başvuruları ilk seferde olduğu gibi yeni baştan yapması gerekmektedir.

Not 1: Ulusal Ajans’tan bütçe aktarıldıktan sonra birinci taksit ödemeleri yapılacaktır.

Not 2: Ek hibe alınması durumunda yedek listedeki öğrenciler sırayla hibelendirileceklerdir.