Erasmus+ Grants for 2017-18 Student Mobility/2017-18 Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği Hibe Duyurusu

Sevgili Öğrenciler,

Erasmus+ programı kapsamında 2017-2018 akademik yılı (2017-1-TR01-KA103-038494 Proje Dönemi) Öğrenim Hareketliliği (SMS) için Boğaziçi Üniversitesi’ne verilecek   bütçe  620.000,00  Avro olarak öngörülmektedir. Bu miktar baz alınarak yapılan hesaplamalarda ilk etapta 324 öğrencinin hibelendirilmesine Öğrenci Yerleştirme ve Değişim Komisyon’un 11.07.2017 tarihinde yapılan toplantısında karar verilmiştir. Hibe dağıtımında Üniversite Yönetim Kurulunun 08/04/2015 tarihli 2015/07 sayılı toplantısında belirtilen ilkeler izlenmiştir. Buna göre, lisans programları, enstitülerin MS/MA dereceleri ve enstitülerin PhD dereceleri birer birim olarak kabul edilmiştir. Öncelikle öğrenciler kendi birimleri içinde, önceki katılımlardan kaynaklanan ceza puanları da dikkate alınarak hesaplanan üniversite puanlarına göre sıralanmıştır. Üniversite genelinde tüm birimlerde Erasmus hareketliliğini yaygınlaştırmak amacıyla her birimin ilk 2 öğrencisi (dolayısıyla 2 ve daha az başvuru olan birimlerde tümü) hibelendirilmiş, geri kalan hibeler de birimlerin arta kalan başvuru sayılarının toplam arta kalan kontenjana oranlarına göre dağıtılmıştır.

Ek 1: Hibe alması öngörülen öğrenciler

Ek 2: Yedek listesi

 

Ek 3: ÜYK Kararları

Ek 4: Hibesiz Teyit Belgesi

Değişim hakkından vazgeçen öğrencilerin hibeleri, yedek listesindeki sıralamasına göre kendi birimlerindeki (kendi birimlerinde olmaması durumunda kendi fakültelerinde ya da genel listede) bir sonraki adaya aktarılacaktır. Yedek liste sıralaması, öğrencilerin üniversite puanlarına göre gerçekleştirilmiştir.

Kendisine hibe çıkmayan öğrencilerimizden hibesiz olarak Erasmus değişim programına gitmek isteyenlerin, HİBESİZ TEYİT BELGESİ’ni doldurarak en geç 11 Ağustos 2017  saat 17:00’e kadar Ofisimize bırakmaları, erasmus-accounting@boun.edu.tr adresine e-posta yoluyla iletmeleri ya da (212) 265 32 48 numaralı faksa göndermeleri gerekmektedir. Bu formu belirtilen tarihe kadar ibraz etmeyen öğrencilerin, önümüzdeki yıl Erasmus değişim programına gitmeyeceği varsayılacak ve bölümlerine haber verilecektir.

Kendisine hibe çıkmadığı için değişim hakkından vazgeçen öğrenciler, önümüzdeki yıl Erasmus değişim programına tekrardan başvurma hakkına sahiptir. Fakat yerleştirilebilmek için gerekli tüm başvuruları ilk seferde olduğu gibi yeni baştan yapması gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOTLAR:

  • Hibe dağıtımı Ulusal Ajans'ın Üniversitemize ayıracağını öngörülen bütçe üzerinden planlanmıştır. Ulusal Ajans’ın yukarıda belirtiğimiz  bütçe dışında  Kurumumuza bütçe tahsis etmesi durumunda, bu duyuruda açıklanan listelerde değişikliğe gidilebilir.
  • Üniversite Yönetim Kurulunun 01.07.2015 tarihli ve 2015/14 sayılı toplantı kararı gereği katılımcılara 1 dönem için azami 150 günlük hibe tahsis edecektir.
  • Ödeme süreci, hibe bütçesi Ulusal Ajans tarafından Kurumumuza aktarıldıktan sonra başlayacaktır.
  • İsviçre’ye gidecek katılımcılar Erasmus+ hibe sürecini gittikleri Kurumda başlatacaklardır.
  • Yaz okulu sonrasında yapılacak olan not kontrollerinde F şartını sağlamayan hibeli ve yedek durumundaki öğrenciler listeden çıkartılacaktır. (Bahar döneminde gidecek öğrenciler için geçerlidir.)
  • Ek hibe alınması durumunda yedek listedeki öğrenciler sırayla hibelendirileceklerdir.

İyi dileklerimizle,