Erasmus+ Grants for 2018-19 Student Mobility/2018-19 Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği Hibe Duyurusu

Erasmus+ Grants for 2018-19 Student Mobility/2018-19 Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Hibe Duyurusu

 

Sevgili Öğrenciler,

Erasmus+ programı kapsamında 2018-2019 akademik yılı (2018-1-TR01-KA103-049909 Proje Dönemi) Öğrenci Öğrenim Hareketliliği (SMS) için Boğaziçi Üniversitesi’ne verilecek   bütçe  685.000,00  Avro olarak öngörülmektedir. Bu miktar baz alınarak yapılan hesaplamalarda ilk etapta 305 öğrencinin hibelendirilmesine Öğrenci Yerleştirme ve Değişim Komisyon’un 20.06.2018 tarihinde yapılan toplantısında karar verilmiştir. Hibe dağıtımında Üniversite Yönetim Kurulunun 08/04/2015 tarihli 2015/07 sayılı toplantısında belirtilen ilkeler izlenmiştir. Buna göre, lisans programları, enstitülerin MS/MA dereceleri ve enstitülerin PhD dereceleri birer birim olarak kabul edilmiştir. Öncelikle öğrenciler kendi birimleri içinde, önceki katılımlardan kaynaklanan eksi puanları da dikkate alınarak hesaplanan üniversite puanlarına göre sıralanmıştır. Üniversite genelinde tüm birimlerde Erasmus hareketliliğini yaygınlaştırmak amacıyla her birimin ilk 2 öğrencisi (dolayısıyla 2 ve daha az başvuru olan birimlerde tümü) hibelendirilmiş, geri kalan hibeler de birimlerin arta kalan başvuru sayılarının toplam arta kalan kontenjana oranlarına bakılarak, adayların puanlarına göre dağıtılmıştır.

 

Ek 1: Hibe Alması Öngörülen Öğrenci Listesi

Ek 2: Öngörülen Hibesiz (Yedek) Öğrenci listesi

Ek 3: ÜYK Kararları

Ek 4: Hibesiz Teyit Belgesi

Ek 5: Ülkelerin Aylık Hibe Tablosu

Değişim hakkından vazgeçen öğrencilerin hibeleri, yedek listesindeki sıralamasına göre kendi birimlerindeki (kendi birimlerinde olmaması durumunda kendi fakültelerinde ya da genel listede) bir sonraki adaya aktarılacaktır. Yedek liste sıralaması, öğrencilerin üniversite puanlarına göre gerçekleştirilmiştir.

 

Kendisine hibe çıkmayan öğrencilerimizden hibesiz olarak Erasmus değişim programına gitmek isteyenlerin, HİBESİZ TEYİT BELGESİ’ni doldurarak en geç 3 Ağustos 2018  saat 17:00’e kadar Ofisimize bırakmaları ya da erasmus-accounting@boun.edu.tr adresine e-posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir. Bu formu belirtilen tarihe kadar ibraz etmeyen öğrencilerin, önümüzdeki yıl Erasmus+ değişim programına gitmeyeceği varsayılacak işlem yapılacaktır.

 

Kendisine hibe çıkmadığı için değişim hakkından vazgeçen öğrenciler, önümüzdeki yıl Erasmus değişim programına tekrardan başvurma hakkına sahiptir. Fakat yerleştirilebilmek için gerekli tüm başvuruları ilk seferde olduğu gibi yeni baştan yapması gerekmektedir.

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

 

Hibe dağıtımı Ulusal Ajans'ın Üniversitemize ayıracağını öngörülen bütçe üzerinden planlanmıştır. Ulusal Ajans’ın Kurumumuza yukarıda belirtiğimiz bütçeden farklı bir bütçe tahsis etmesi durumunda, bu duyuruda açıklanan hibe alan öğrenci sayılarında azaltma veya çoğaltmaya gidilebilir.

Üniversite Yönetim Kurulunun 01.07.2015 tarihli ve 2015/14 sayılı toplantı kararı 2018-2019 akademik yılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliğine katılan katılımcılara uygulanarak 1 dönem için azami 150 günlük hibe tahsis edecektir.

Katılımcılar arasında puan eşitliği olması durumunda en fazla kredi tamamlamış öğrenciye öncelik verilecektir.

Ödeme süreci, hibe bütçesi Ulusal Ajans tarafından Kurumumuza aktarıldıktan sonra başlayacaktır.

İsviçre’ye gidecek katılımcılar Erasmus+ hibe sürecini gittikleri Kurumda başlatacaklardır.

Yaz okulu sonrasında yapılacak olan not kontrollerinde F şartını sağlamayan hibeli ve yedek durumundaki öğrenciler listeden çıkartılacaktır. (Bahar döneminde gidecek öğrenciler için geçerlidir.)

Ek hibe alınması durumunda yedek listedeki öğrenciler sırayla hibelendirileceklerdir.

İyi dileklerimizle,