Erasmus+ Grants for 2019-20 Student Mobility / 2019-20 Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Hibe Duyurusu

Erasmus+ Grants for 2019-20 Student Mobility / 2019-20 Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği Hibe Duyurusu

Sevgili Öğrenciler,        

Erasmus+ programı kapsamında 2019-2020 akademik yılı (2019-1-TR01-KA103-062524 Proje Dönemi) Öğrenci Öğrenim Hareketliliği (SMS) için Kurumumuza Türkiye Ulusal Ajans tarafından   738.950,00  Avro bütçe tahsis edilmiştir. Tahsis edilen bütçe esas alınarak yapılan hesaplamalarda 340  öğrencinin hibelendirilmesine Öğrenci Yerleştirme ve Değişim Komisyon’un 03.07.2019 tarihinde yapılan toplantısında karar verilmiştir. Hibe dağıtımında Üniversite Yönetim Kurulunun 08/04/2015 tarihli 2015/07 sayılı toplantısında belirtilen ilkeler izlenmiştir. Buna göre, lisans programları, enstitülerin MS/MA dereceleri ve enstitülerin PhD dereceleri birer birim olarak kabul edilmiştir. Öncelikle öğrenciler kendi birimleri içinde, önceki Erasmus+ Öğrenci Hareketliliklerine katılımlardan kaynaklanan eksi puanları da dikkate alınarak hesaplanan üniversite puanlarına göre sıralanmıştır. Üniversite genelinde tüm birimlerde Erasmus hareketliliğini yaygınlaştırmak amacıyla her birimin ilk 2 öğrencisi (dolayısıyla 2 ve daha az başvuru olan birimlerde tümü) hibelendirilmiş, geri kalan hibeler de birimlerin arta kalan başvuru sayılarının toplam arta kalan kontenjana oranlarına bakılarak, adayların puanlarına göre dağıtılmıştır.

 

Ek 1: Hibeli Öğrenci Listesi

Güncel Hibeli Listesi (18/02/2020)

Ek 2: Hibesiz (Yedek) Listesi

Güncel Hibesiz (Yedek) Listesi (18/02/2020)

Ek 3: ÜYK Kararları

Ek 4: Hibesiz Teyit Belgesi

Ek 5: Ülkelerin Aylık Hibe Tablosu

Değişim hakkından vazgeçen öğrencilerin hibeleri, yedek listesindeki sıralamasına göre kendi birimlerindeki (kendi birimlerinde olmaması durumunda kendi fakültelerinde ya da genel listede) bir sonraki adaya aktarılacaktır. Hibesiz (Yedek) listesi sıralaması, öğrencilerin üniversite puanlarına göre gerçekleştirilmiştir.

 

Kendisine hibe çıkmayan öğrencilerimizden hibesiz olarak Erasmus değişim programına gitmek isteyenlerin, HİBESİZ TEYİT BELGESİ’ni doldurarak en geç 29.07.2019 Pazartesi  saat 17:00’e kadar Ofisimize bırakmaları ya da erasmus-accounting@boun.edu.tr adresine e-posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir. Bu formu belirtilen tarihe kadar ibraz etmeyen öğrencilerin, önümüzdeki yıl Erasmus+ değişim programına gitmeyeceği varsayılarak işlem yapılacaktır.

 

Kendisine hibe çıkmadığı için değişim hakkından vazgeçen öğrenciler, önümüzdeki yıl Erasmus değişim programına tekrardan başvurma hakkına sahiptir. Fakat yerleştirilebilmek için gerekli tüm başvuruları ilk seferde olduğu gibi yeni baştan yapması gerekmektedir.

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

 

Üniversite Yönetim Kurulunun 01.07.2015 tarihli ve 2015/14 sayılı toplantı kararı 2019-2020 akademik yılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliğine katılan katılımcılara uygulanarak 1 dönem için azami 150 gün ve Erasmus Anlaşması  gereği 1 yıllık  hareketliğe katılacak katılımcılara  hibe azami 300 gün hibe tahsis edecektir.

ÇAP bölümünden yerleşen katılımcılar, Hibe kontenjanları ana bölümleri dikkate alınarak yapılmıştır.

2019-2020 akademik yılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliğine katılan katılımcılara Öğrenim Anlaşmasında belirlenen ders programının (katılımcılardan beklenen 1 dönem için 30 ECTS ders yükü yada en az 7 ders alınması) 15 AKTS (ECTS) altında başarı gösterebilmiş Lisan ve Yükseklisans öğrencilerinin kesin faaliyet süresi için hesaplanan toplam hibe miktarlarından %20 kesinti yapılacaktır.

Katılımcılar arasında puan eşitliği olması durumunda en fazla kredi tamamlamış öğrenciye öncelik verilecektir.

Ödeme süreci, hibe bütçesi Ulusal Ajans tarafından Kurumumuza aktarıldıktan sonra başlayacaktır.

İsviçre’ye gidecek katılımcılar Erasmus+ hibe sürecini gittikleri Kurumda başlatacaklardır.

Türkiye Ulusal Ajansı Kurumumuza Ek Bütçe  tahsis edilmesi durumunda Hibesiz (Yedek) listedeki öğrenciler Öğrenci Değişim ve Yerleştirme Komisyonu tarafından alınacak karar doğrultusunda hibelendirileceklerdir.

İyi dileklerimizle,