Erasmus+ Grants for 2020-21 Student Mobility / 2020-21 Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Hibe Duyurusu

 

Sevgili Öğrenciler,        

Erasmus+ programı kapsamında 2020-2021 akademik yılı (2020-1-TR01-KA103-081873 Proje Dönemi) Öğrenci Öğrenim Hareketliliği (SMS) için Kurumumuza Türkiye Ulusal Ajans tarafından 739.800,00  Avro bütçe tahsis edilmiştir. Tahsis edilen bütçe esas alınarak yapılan hesaplamalarda 358 öğrencinin hibelendirilmesine, Öğrenci Yerleştirme ve Değişim Komisyonu'nun 17.08.2020 tarihinde yapılan toplantısında karar verilmiştir. Hibe dağıtımında Üniversite Yönetim Kurulunun 08/04/2015 tarihli 2015/07 sayılı toplantısında belirtilen ilkeler izlenmiştir. Buna göre, lisans programları, enstitülerin MS/MA dereceleri ve enstitülerin PhD dereceleri birer birim olarak kabul edilmiştir. Öncelikle öğrenciler kendi birimleri içinde, önceki Erasmus+ Öğrenci Hareketliliklerine katılımlardan kaynaklanan eksi puanları da dikkate alınarak hesaplanan üniversite puanlarına göre sıralanmıştır. Üniversite genelinde tüm birimlerde Erasmus hareketliliğini yaygınlaştırmak amacıyla her birimin ilk 2 öğrencisi (dolayısıyla 2 ve daha az başvuru olan birimlerde tümü) hibelendirilmiş, geri kalan hibeler de birimlerin arta kalan başvuru sayılarının toplam arta kalan kontenjana olan oranlarına bakılarak, adayların puanlarına göre dağıtılmıştır.

 

Ek 1: Hibeli Öğrenci Listesi

Güncel Hibeli Listesi (17.11.2020)

Ek 2: Hibesiz (Yedek) Listesi

Güncel Hibesiz Listesi (Yaşanan iptaller sonrasında hibesiz öğrenci kalmamıştır.)

Ek 3: ÜYK Kararları

Ek 4: Hibesiz Teyit Belgesi

Ek 5: Ülkelerin Aylık Hibe Tablosu

Değişim hakkından vazgeçen öğrencilerin hibeleri, yedek listesindeki sıralamasına göre kendi birimlerindeki (kendi birimlerinde olmaması durumunda kendi fakültelerinde ya da genel listede) bir sonraki adaya aktarılacaktır. Hibesiz (Yedek) listesi sıralaması, öğrencilerin hibe puanlarına göre sıralanmıştır.

 

Kendisine hibe çıkmayan öğrencilerimizden hibesiz olarak Erasmus değişim programına gitmek isteyenlerin, HİBESİZ TEYİT BELGESİ’ni doldurarak (imzalayıp tarattıktan sonra) en geç 07.09.2020 Pazartesi  saat 12:00’ye kadar Ofisimize bırakmaları ya da erasmus-accounting@boun.edu.tr adresine e-posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir. Bu formu belirtilen tarihe kadar ibraz etmeyen öğrencilerin, önümüzdeki yıl Erasmus+ değişim programına gitmeyeceği varsayılarak işlem yapılacaktır.

 

Kendisine hibe çıkmadığı için değişim hakkından vazgeçen öğrenciler, önümüzdeki yıl Erasmus değişim programına tekrardan başvurma hakkına sahiptir. Fakat yerleştirilebilmek için gerekli tüm başvuruları ilk seferde olduğu gibi yeni baştan yapmaları gerekmektedir.

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

 

Üniversite Yönetim Kurulunun 01.07.2015 tarihli ve 2015/14 sayılı toplantı kararı 2020-2021 akademik yılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliğine katılan katılımcılara uygulanarak 1 dönem için azami 150 gün ve Erasmus Anlaşması  gereği 1 yıllık  hareketliğe katılacak katılımcılara azami 300 gün için hibe tahsis edecektir. 

Türkiye Ulusal Ajansı'nın uygulama esasları çerçevesinde, 2020-2021 Akademik yılında Erasmus faaliyetini yurt dışına çıkmadan çevrimiçi tamamlayacak olan hibeli öğrencilere hibe tahsis edilmeyecektir.

Yine 2020-2021 Akademik yılında, faaliyetini hem sanal hem fiziksel (karma) yürüten hibeli öğrencilerin ise sadece yurt dışında geçirdiği süre hibelendirilecektir.

ÇAP bölümünden yerleşen katılımcıların hibe puanları, ana bölümleri dikkate alınarak hesaplanmıştır.

2020-2021 akademik yılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliğine katılan katılımcılara Öğrenim Anlaşmasında belirlenen ders programına göre aldığı derslerden (katılımcılardan beklenen 1 dönem için 30 ECTS ders yükü veya en az 7 ders alınmasıdır), 15 AKTS (ECTS) altında başarı gösterebilmiş lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin kesin faaliyet süresi için hesaplanan toplam hibe miktarlarından %20 kesinti yapılacaktır.

Katılımcılar arasında puan eşitliği olması durumunda en fazla kredi tamamlamış öğrenciye öncelik verilecektir.

Ödeme süreci, hibe bütçesi Ulusal Ajans tarafından üniversitemize aktarıldıktan sonra başlayacaktır.

İsviçre’ye gidecek katılımcılar Erasmus+ hibe sürecini gittikleri kurumda başlatacaklardır.

Türkiye Ulusal Ajansından, üniversitemize Ek Bütçe tahsis edilmesi durumunda Hibesiz (Yedek) listedeki öğrenciler Öğrenci Değişim ve Yerleştirme Komisyonu tarafından alınacak karar doğrultusunda hibelendirileceklerdir. 

Sağlıklı günler diliyoruz,