Erasmus+ Mobility for Student Grants for 2015-2016

Sevgili Öğrenciler,

Erasmus+ programı kapsamında 2015-2016 döneminde öğrenim hareketliliği için Boğaziçi Üniversitesine ayrılan tahmini kaynak 612.650 Avro olarak açıklanmıştır. Bu sayı temel alınarak yapılan hesaplarda ilk etapta 295 öğrencinin hibelendirilmesine karar verilmiştir. Hibe dağıtımında ÜYK tarafından belirlenen ilkeler izlenmiştir. Buna göre, lisans programları, enstitülerin MS/MA dereceleri ve enstitülerin PhD dereceleri birer birim olarak kabul edilmiştir. Öncelikle öğrenciler kendi birimleri içinde, önceki katılımlardan kaynaklanan ceza puanları da dikkate alınarak hesaplanan üniversite puanlarına göre sıralanmıştır. Üniversite genelinde tüm birimlerde Erasmus hareketliliğini yaygınlaştırmak amacıyla her birimin ilk 2 öğrencisi (dolayısıyla 2 ve daha az başvuru olan birimlerde tümü) hibelendirilmiş, geri kalan hibeler de birimlerin arta kalan başvuru sayılarının toplam arta kalan kontenjana oranlarına göre dağıtılmıştır.

Ek 1: Hibe alması öngörülen öğrenciler

Ek 2: Yedek listesi

Değişim hakkından vazgeçen öğrencilerin hibeleri, yedek liste sıralamasına göre bir kendi birimlerinde (kendi birimlerinde olmaması durumunda kendi fakültelerinde ya da genel listede) bir sonraki adaya aktarılacaktır. Yedek liste sıralaması, öğrencilerin üniversite puanlarına göre gerçekleştirilmiştir.

Kendisine hibe çıkmayan öğrencilerimizden hibesiz olarak Erasmus değişim programına gitmek isteyenlerin, HİBESİZ : TEYİT BELGESİ’ni doldurarak Ofisimize en geç 28 Eylül 2015 Pazartesi saat 17:00’ye kadar bırakmaları, erasmus-outgoing@boun.edu.tr adresine e-posta yoluyla iletmeleri ya da (212) 265 32 48 numaralı faksa göndermeleri gereklidir. Bu formu belirtilen tarihe kadar sağlamayanların önümüzdeki yıl Erasmus değişim programına gitmeyeceği varsayılacak ve bölümlerine haber verilecektir.

Kendisine hibe çıkmadığı için değişim hakkından vazgeçen öğrenci önümüzdeki yıl Erasmus değişim programına başvurma hakkına sahiptir. Fakat yerleştirilebilmek için gerekli tüm başvuruları ilk seferde olduğu gibi yeni baştan yapması gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Hibe dağıtımı Ulusal Ajans'ın Üniversitemize ayıracağını söylediği kaynak üzerinden planlanmıştır. Avrupa Komisyonu ile ülkemiz arasında 2015 yılı Delegasyon Anlaşması henüz imzalanmadığından, tahsis edilen toplam bütçe henüz kesinlik kazanmamıştır. Ulusal Ajans, bu süreçte doğabilecek farklılıklar nedeniyle tahsislerde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Az bir ihtimal olarak değerlendirilmekle birlikte kurumumuza tahsis edilen hibede farklılık olması, bu duyuruda açıklanan listelerde değişikliğe neden olabilir.

İSVİÇRE ÖĞRENCİLERİ HAKKINDA NOT: İsviçre'deki yükseköğretim kurumlarına gidecek öğrenciler hibeler dağıtılırken dikkate alınmış olmakla birlikte, İsviçre'nin özel durumu nedeniyle hibe alabilecekleri kesinlik kazanmamıştır. Bu öğrencilerin hibe alamayacağı kesinleştiği durumda onlara ayrılan hibeler yedek listede sıradaki öğrencilere aktarılacaktır.

Ek hibe alınması durumunda yedek listedeki öğrenciler sırayla hibelendirileceklerdir.

İyi dileklerimizle,

Prof. Dr. Taner Bilgiç             ;

Doç. Dr. Hasan Bedir, Doç. Dr. Hilmi Luş