Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği 2. Başvuru Sonuçları İlanı

                                                                                       

 

Değerli Boğaziçi Üniversitesi İdari Personeli,

Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen Erasmus+ Programı kapsamında, Personel Eğitim Alma Hareketliliği (2020-1-TR01-KA103-081873 numaralı Erasmus+ projesi) için yapılmış olan başvurular  Rektörlükçe görevlendirilen değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, sonuçları bu ilanın devamında dikkatinize sunulmuştur.

Adayların puanları aşağıda yer alan değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak hesaplanmıştır. 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği Değerlendirme Ölçütleri

 Ölçüt  No

Ölçüt Açıklaması

 Ölçüt Puanı

1

Programdan ilk kez yararlanmak

+5

2

İdari personel olmak

+5

3

Engelli personel olmak

+10

4

Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel olmak

+10

5

Bir önceki Erasmus+ proje döneminde programdan faydalanmış olmak

-30

6

İki önceki Erasmus+ proje döneminde programdan faydalanmış olmak

-20

7

Daha önce Erasmus+ proje döneminde programdan faydalanmış olmak

-10

8

Aynı birimden birden fazla başvuru olması durumda her başvuru için

-3

9

Boğaziçi Üniversitesinde Hizmet Yılı 4 ve altında olan başvuru için

-5

10

Gidilecek kurumdan geçerli bir davet mektubu almış olmak

+10

11

Her iki kurumca onaylanmış iş planı

+10

12

Bir önceki Erasmus döneminde gitmeye hak kazandığı halde, mücbir neden göstermeksizin gitmekten vazgeçmek,

-10

13

Yükseköğretim kademesinin bir basamağını yabancı dilde tamamladığını belgelemek

+5

14

Eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir Avrupa dilinin (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) sınav sonucunu belgeleyen idari personele, yandaki tabloda belirtildiği şekilde puan verilir. Geçerlilik sürelerine dikkat edilmelidir. Eşdeğerlilik tablosu

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf

Puan

Aralığı

Verilecek

Puan

50-79

+5

80-100

+10

Adaylar 13. veya 14. kriterlerinden sadece birinden puan alabilirler.  

Yapılan sıralamada eşitlik olması halinde, eşitlik bozulana kadar sırasıyla aşağıdaki öncelikler uygulanır.

Eşitlik bozulmaması durumunda Komisyon Başkanı Komisyon Üyelerinin önünde kura çekilişi ile sonucu belirleyecektir.

1

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki hizmet süresi

2

Yabancı Dil yeterliliğini belgelemiş personel

Puanlama yapılırken başvuru süresinin son tarihi olan 15 Nisan 2022 mesai saati bitimine kadar Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü’ne teslim edilen belgeler esas alınmıştır. Buna göre başvurular Çizelge 1’deki gibi sıralanmıştır; aynı çizelgede belirtildiği gibi, eldeki kısıtlı hibe ile en yüksek puanlı ilk onbir aday hibelendirilmiş, sonraki iki aday ise olası iptal durumları için yedek listede yer almıştır. Başvuru koşullarını yerine getirmemesi sebebiyle 2 başvuru değerlendirmeye alınmamıştır.

Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai karar aşamasında değerlendirmeyi yapan komisyon üyeleri ile başvuru sahipleri arasında tarafsızlığı etkileyecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.

Çizelge 1: Hibeli ve hibesiz (yedek) katılımcıların listesi, katılımcıların T.C. kimlik numaralarının son 4 (dört) rakamı ve hesaplanan puanlarıyla birlikte aşağıda paylaşılmıştır.

T.C. Kimlik Numarası

TOPLAM PUAN

Hizmet Yılı

KARAR

YERLEŞTİĞİ PROJE

…….7434

42

12 yıl 8 ay

Hibeli

2020-1-TR01-KA103-081873

…….5740

40

9 yıl 7 ay

Hibeli

2020-1-TR01-KA103-081873

…….1030 

30

21 yıl

Hibeli

2020-1-TR01-KA103-081873

…….8632 

30

12 yıl 8 ay

Hibeli

2020-1-TR01-KA103-081873

…….5224 

30

19 yıl 8 ay

Hibeli

2020-1-TR01-KA103-081873

…….9956

30

10 yıl 8 ay

Hibeli

2020-1-TR01-KA103-081873

…….2114

30

16 yıl 5 ay

Hibeli

2020-1-TR01-KA103-081873

…….6500

27

5 yıl

Hibeli

2020-1-TR01-KA103-081873

…….8754

27

sürekli işçi

Hibeli

2020-1-TR01-KA103-081873

…….8810 

22

1yıl 8 ay

Hibeli

2020-1-TR01-KA103-081873

…….6442 

20

10 yıl 3 ay

Hibeli

2020-1-TR01-KA103-081873

…….2634

15

11 yıl 7 ay

Yedek

2020-1-TR01-KA103-081873

…….6016 

5

13 yıl 11 ay

Yedek

2020-1-TR01-KA103-081873

 

Gidiş öncesi işlemlerle ilgili bilgilendirme e-posta üzerinden katılımcılara ayrıca iletilecektir.

 

Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü