Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği 2018-2019

Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği (Staff Mobility for Staff Training)

“2018-1-TR01-KA103-049909” (B.Ü.)  ve “2018-1-TR01-KA103-049957 ” nolu (Bridge Erasmus+ Konsorsiyumu) Projelerin Başvuru İlanı

Boğaziçi Üniversitesinin Değerli İdari Personeli,

Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training - Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

Erasmus+ Ana Eylem 1 dahilindeki Personel Eğitim Alma Hareketliliği (Staff Mobility for Staff Training), seyahat hariç en az 2 iş günü süre ile program ülkelerinden birinde eğitim almasına olanak sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet, Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde Uluslararası İlişkiler Ofisi (UİO) tarafından yürütülmektedir. Ulusal Ajans tarafından 2018-1-TR01-KA103-049909” (B.Ü.)  ve “2018-1-TR01-KA103-049957 ” nolu (Bridge Erasmus+ Konsorsiyumu) Projelerin için  faaliyete ayrılmak üzere Üniversitemize kaynak aktarılmıştır. Bu kısıtlı kaynaktan en çok sayıda personelimizin yararlanabilmesi için Rektörlük makamı Değerlendirme Komisyonu kurulmuştur.

Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:

  1. Karşı üniversiteden/kurumdan alacakları davet mektubu,( Mobilite tarihleri, karşı üniversitenin/kurumun ve  bölümün/birimin adları belirtilmeli)
  2. Özgeçmiş,
  3. Onaylanmış İş Planı
  4. Tabi oldukları idari amirlerinden belirtilen tarihte programa katılmalarında bir engel olmadığına dair yazı.
  5. Dil Belgesi (ZORUNLU DEĞİL)

 

DOKÜMANLAR

  1. İş Planı
  2. Seyahat Gideri
  3. Günlük Hibe Miktarları
  4. Personel Eğitimi Hareketliliği için örnek davet talebi mektubu
  5. Anlaşmamız olan Üniversitelerin listesi

 

 

Not : Faaliyetiniz en geç Proje bitiş tarihine kadar gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

         (Proje bitiş tarihi 20.05.2020)

 

Başvuru dosyasının 22 Mart 2019  günü mesai bitimine kadar  da Uluslararası İlişkiler Ofisine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Geç ve eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.  

 

Değerlendirme komisyonu başvuru paketinin tam olması, üniversitedeki hizmet yılı, dil puanı, önceden faaliyete bireysel katılım ve aynı idari birimden daha önce programa katılım, aynı birim içinde birden fazla başvuru olması durumunda eksi puan,  adayın görev yaptığı birimin tüm üniversiteye servis vermesi ölçütlerine göre değerlendirme yapacak, engelli adaylara ek teşvik puanı verecektir. Ayrıca daha önce personel hareketliliğinden faydalanmamış personele öncelik verileceği, ve yapılan puanlamada eşitlik durumunda hizmet yılı fazla olana, eşitliğin tekrar bozulmaması durumunda faaliyeti daha erken gerçekleştirecek olana öncelik verilecektir.

 Sorularınız için Nilüfer Kırıcı’ya nilufer.kirici@boun.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

İyi çalışmalar dileklerimizle,

Uluslararası İlişkiler Ofisi