Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği 2018-2019 Sonuçları

Değerli Boğaziçi Üniversitesi İdari Personeli,

Rektörlükçe görevlendirilen değerlendirme komisyonu ( Prof. Dr. Naz Zeynep Atay Gök, Prof. Dr. Mustafa Necati Aras, Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Nazan Leşkeri, Özgül Tatar) tarafından personel hareketliliği başvurularını incelemiş ve aşağıda belirtilen değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak "2018-1-TR01-KA103-049909 ​"(B.Ü.)  ve “*2017-1-TR01-KA103-040740” nolu ve **2018-1-TR01-KA103-049957 (Bridge Erasmus+ Konsorsiyumu) Projeleri" için puanlama yapılmıştır:

  1. Davet mektubu (varsa +15 puan)
  2. Her iki kurumca onaylanmış iş planı (varsa +10 puan)
  3. Üniversitemizde hizmet yılı (en az 4 yıl hizmet süresi için süre ile 4 yıl arasındaki farkın 10’da 1’i kadar + [artı] puan, dört yıldan az süreler için 4 yıl ile süre arasındaki farkın 5 katı kadar – [eksi] puan)
  4. Dil yeterliği (Personel kayıtları ve/veya teslim edilmiş resmi belge varsa +2 puan)
  5. Önceden faaliyete katılmış olmak (bir önceki sözleşme döneminde [Erasmus sözleşme dönemi] katılan için -40 puan, iki önceki sözleşme döneminde katılanlar için -30 puan, üç önceki sözleşme döneminde katılanlar için -20 puan, dört veya daha önceki sözleşme dönemlerinde katılanlar için -10 puan)
  6. Adayın görev yaptığı birimin üniversitenin geneline hizmet veriyor olması (öyle ise +2 puan)
  7. Adayın bağlı olduğu birimden (Daire Başkanlığı, Enstitü, Fakülte, Yüksek Okul) önceki yıllarda ve bu yıl katılım olması (içinde bulunulan yılda aynı birimden başvurusu kabul edilen kendisi dışındaki her bir kişi başına -3 puan, bir önceki sözleşme döneminde aynı birimden programa katılan her bir kişi için -3 puan ve iki önceki sözleşme döneminde aynı birimden programa katılan her bir kişi için -2 puan)
  8. Engelli adayları teşvik (+5 puan)
  9. Puan eşitliği durumunda hizmet yılı fazla olana, eşitliğin yine bozulmaması durumunda faaliyeti önce gerçekleştirecek olana öncelik verilir.

Puanlama yapılırken başvuru süresinin son tarihi olan 22 Mart 2019 günü mesai saatine kadar Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim edilen belgeler esas alınmıştır.  Buna göre başvurular Çizelge 1’deki gibi sıralanmıştır; aynı çizelgede belirtildiği gibi, eldeki kısıtlı hibe ile en yüksek puanlı ilk sekiz aday olan Nadime Kesir, Özlem Erbaş, Beyhan Ensari, Erkan Yıldırım, İzzet Yılmaz, Erol Sarıca, Duygu Durgun ve Abdülkadir Alaçam hibelendirilmiş, sonraki beş aday olan Buket Köse, Dilek Taş, Emrah Uygun, Tuğçe İltaş ve Ayşe Durmaz ise olası iptal ve ek hibe alınması durumları için yedek listede yer almıştır.

Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai kararı aşamasında değerlendirmeyi yapan komisyon üyeleri ile başvuru sahipleri arasında tarafsızlığı etkileyecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.

Çizelge 1: 2018-2019 yılı için hesaplanan puanlar ile hibelenen ve yedek olarak bekleyen personelin listesi

 

AD

SOYAD

TOPLAM PUAN

KARAR

Nadime

Kesir

30.00

Hibe 1

Özlem

Erbaş

29.40

Hibe 2

Beyhan

Ensari

27.00

Hibe 3

Erkan

Yıldırım

26.40

Hibe 4

İzzet

Yılmaz

25.10

Hibe 5**

Erol

Sarıca

24.20

Hibe 6

Duygu

Durgun

24.00

Hibe 7**

Abdulkadir

Alaçam

23.40

Hibe 8 *

Buket

Köse

22.60

Yedek 1

Dilek

Taş

22.00

Yedek 2

Emrah

Uygun

21.50

Yedek 3

Tuğçe

İltaş

21.00

Yedek 4

Ayşe

Durmaz

20.10

Yedek 5

 
Süreçle ilgili mesaj tarafınıza iletilecektir.