Erasmus+ Staff Training Mobility

 

2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği
Başvuru İlanı (Staff Mobility for Training
)

Boğaziçi Üniversitesinin Değerli İdari Personeli,

Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility Agreement For Training) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

Erasmus+ Ana Eylem 1 dahilindeki Personel Eğitim Alma Hareketliliği (Staff Mobility for Training), seyahat hariç en az 2 iş günü süre ile program ülkelerinden birinde eğitim almasına olanak sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet, Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde Uluslararası İlişkiler Ofisi (UİO) tarafından yürütülmektedir. Ulusal Ajans tarafından 2020-1-TR01-KA103-081873,

2020-1-TR01-KA107-089618 ve “2020-1-TR01-KA103-085774 (Bridge Erasmus+ Konsorsiyumu) Projeleri için faaliyete ayrılmak üzere Üniversitemize kaynak aktarılmıştır. Bu kısıtlı kaynaktan en çok sayıda personelimizin yararlanabilmesi için Rektörlük makamı Değerlendirme Komisyonu kurmuştur.

Başvuru Şartları:

  1. İdari Personel olması
  2. Personel hakkında disiplin soruşturması bulunmaması

Başvuru için gerekli belgeler :

1.         Karşı üniversiteden/kurumdan alacakları davet mektubu, (Hareketlilik tarihleri, karşı üniversitenin/kurumun ve bölümün/birimin adları belirtilmeli)

2.         Özgeçmiş,

3.         Onaylanmış İş Planı

4.         Tabi oldukları idari amirlerinden belirtilen tarihte programa katılmalarında bir engel olmadığına dair yazı.

5.         Geçerli dil belgesi (ZORUNLU DEĞİL); verilmesi durumda artı puan uygulanacaktır.

 

DOKÜMANLAR

1.         İş Planı

2.         Seyahat Gideri

3.         Günlük Hibe Miktarları

4.         Örnek davet talebi mektubu

5.         Anlaşmamız olan Üniversiteler ve irtibat bilgileri

6.         Değerlendirme Ölçütleri

 

Not : Faaliyetiniz en geç Proje bitiş tarihine kadar gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

 (Proje bitiş tarihi 20.05.2022)

 

Başvuru dosyasının 01 Şubat- 29 Mart 2021 tarihleri arasında  Nilüfer KIRICI’ya elden teslim edilmesi gerekmektedir. Geç ve eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Komisyon, başvuruları ekteki ölçütlere göre değerlendirecektir.

 

Önemli Not: 2019 yılı proje döneminde başvuru yapıp Covid-19 nedeniyle gidemeyenlerden  tekrar başvuru yapanların puanı sözkonusu nedenden ötürü düşürülmeyecektir.

 

Sorularınız için Nilüfer Kırıcı’ya nilufer.kirici@boun.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

İyi çalışmalar dileklerimizle,

Uluslararası İlişkiler Ofisi