Erasmus+ Staff Training Mobility

Değerli Boğaziçi Üniversitesi İdari Personeli,

Rektörlükçe görevlendirilen değerlendirme komisyonu (Prof. Dr. Ali İzzet Tekcan, Prof. Dr. Naz Zeynep Atay Gök, Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Nazan Leşkeri, Özgül Tatar) tarafından personel hareketliliği başvurularını incelemiş ve aşağıda belirtilen değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak "“2017-1-TR01-KA103-038494” (B.Ü.)  ve “2017-1-TR01-KA103-040740” nolu (Bridge Erasmus+ Konsorsiyumu) Projelerin" için puanlama yapılmıştır:

  1. Geçerli her başvuruya taban puan olarak +10 puan
  2. Davet mektubu (varsa +15 puan)
  3. Her iki kurumca onaylanmış iş planı (varsa +10 puan)
  4. Üniversitemizde hizmet yılı (en az 4 yıl hizmet süresi için süre ile 4 yıl arasındaki farkın 10’da 1’i kadar + [artı] puan, dört yıldan az süreler için 4 yıl ile süre arasındaki farkın 5 katı kadar – [eksi] puan)
  5. Dil yeterliği (Personel kayıtları ve/veya teslim edilmiş resmi belge varsa +2 puan)
  6. Önceden faaliyete katılmış olmak (bir önceki sözleşme döneminde [Erasmus sözleşme dönemi] katılan için -40 puan, iki önceki sözleşme döneminde katılanlar için -30 puan, üç önceki sözleşme döneminde katılanlar için -20 puan, dört veya daha önceki sözleşme dönemlerinde katılanlar için -10 puan)
  7. Adayın görev yaptığı birimin üniversitenin geneline hizmet veriyor olması (öyle ise +2 puan)
  8. Adayın bağlı olduğu üst birimden (birimler: Rektörlük, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlığı, Enstitü, Fakülte, Yüksek Okul) önceki yıllarda ve bu yıl katılım olması (bir önceki sözleşme dönemindeki katılım ve içinde bulunulan yılda aynı birimden başvurusu kabul edilen her bir kişi başına -3 puan, iki önceki sözleşme dönemindeki katılım başına -2 puan)
  9. Engelli adayları teşvik (+5 puan)
  10. Puan eşitliği durumunda hizmet yılı fazla olana, eşitliğin yine bozulmaması durumunda faaliyeti önce gerçekleştirecek olana öncelik verilir.

 

Puanlama yapılırken başvuru süresinin son tarihi olan 23 Mart 2018 günü mesai saatine kadar Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim edilen belgeler esas alınmıştır.  Buna göre başvurular Çizelge 1’deki gibi sıralanmıştır; aynı çizelgede belirtildiği gibi, eldeki kısıtlı hibe ile en yüksek puanlı ilk yedi aday olan Yavuz Akalın, Mesut Kardaş, Ali Gürocak, Mehmet Sağır, Mehmet Özer, Abdullah İstemi, Nihal Albayrak hibelendirilmiş, sonraki beş aday olan, Nejla Yılmaz, Ahmet Tok, Murat Gülmez, Songül Yılmaztürk ve Mensiye Dahil ise olası iptal ve ek hibe alınması durumları için yedek listede yer almıştır.

 Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai kararı aşamasında değerlendirmeyi yapan komisyon üyeleri ile başvuru sahipleri arasında tarafsızlığı etkileyecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.

Çizelge 1: 2017-2018 yılı için hesaplanan puanlar ile hibelenen ve yedek olarak bekleyen personelin listesi

AD

SOYAD

TOPLAM PUAN

KARAR

Yavuz

Akalın

39,4

Hibe 1

Mesut

Kardaş

38,0

Hibe 2

Ali

Gürocak

37,3

Hibe 3

Mehmet

Sağır

37,3

Hibe 4

Mehmet

Özer

35,4

Hibe 5

Abdullah

İstemi

34,3

Hibe 6

Nihal

Albayrak

31,7

Hibe 7

Nejla

Yılmaz

27,4

Yedek 1

Ahmet

Tok

16,7

Yedek 2

Murat

Gülmez

15,3

Yedek 3

Songül

Yılmaztürk

6,4

Yedek 4

Mensiye

Dahil

-10,7

Yedek 5

 

 

Welcome to the new page for the Boğaziçi University Staff Training Mobility Programme.

There are two ways to arrange a Staff Training Mobility:

1. Decide on the university, and then do an online search for the International Office of the university. 

For example: "University of Berlin, Erasmus+" or "University of Berlin, International Office"

2. Find lists of conferences and seminars for Staff Training Weeks online using a search engine.

For example: "erasmus+ staff training week". 

For questions, please contact Kathryn İzgi in the Office of International Relations by email at erasmus.agreements@boun.edu.tr

Thank you,

The Office of International Relations