Grants for 2022-2023 Erasmus+ Student Mobility / 2022-2023 Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Hibe Duyurusu

Sevgili Öğrenciler,       

Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen Erasmus+ Öğrenci-Öğrenim Hareketliliği (SMS) programı kapsamında 2022-2023 Akademik yılında değişim faaliyetine katılacak öğrencilerin hibelendirme işlemleri sonuçlanmıştır. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2021-1-TR01-KA131-HED-000005557 numaralı projemiz kapsamında kurumumuza tahsis edilmiş olan 752.000,00 Avro tutarındaki öğrenim hareketliliği bütçesi esas alınarak 280 öğrencinin hibelendirilmesine, Öğrenci Değişim ve Yerleştirme Komisyonunun 01.08.2022 tarihinde yapılan toplantısında karar verilmiştir. Hibe dağıtımında Üniversite Yönetim Kurulunun 27.06.2022 tarihli 2022/11 sayılı toplantısında belirlenen ilkeler izlenmiştir. Buna göre, lisans programları ile enstitüler ayrı birer birim olarak kabul edilmiştir. Öncelikle öğrenciler kendi birimleri içinde, Erasmus puanlama ölçütleri de dikkate alınarak hesaplanan hibe puanlarına göre sıralanmıştır. Üniversite genelinde tüm birimlerde Erasmus hareketliliğini yaygınlaştırmak amacıyla her birimin ilk 2 öğrencisi (dolayısıyla 2 veya daha az başvuru olan birimlerde tümü) hibelendirilmiş, geri kalan hibeler de birimlerin arta kalan başvuru sayılarının toplam arta kalan kontenjana olan oranlarına bakılarak, adayların puanlarına göre dağıtılmıştır.

ÇAP yaptığı bölümün anlaşmasına yerleşmiş olan katılımcıların hibe puanları, diğer bütün katılımcılar gibi ana bölümleri dikkate alınarak hesaplanmıştır.

 

Ek 1: Hibeli Öğrenci Listesi

Güncel Hibeli Listesi (07.12.2022)

Ek 2: Hibesiz (Yedek) Listesi

Güncel Hibesiz Listesi (07.12.2022)

Ek 3: Ülkelere Göre Aylık Hibe Tablosu

Ek 4: ÜYK Kararları

 

Değişim hakkından vazgeçen öğrencilerin hibeleri, kendi birimlerinin yedek listesinde hibe puanı sıralamasına göre (kendi birimlerinde olmaması durumunda kendi fakültelerinde ya da genel listede) bir sonraki adaya aktarılacaktır. Katılımcılar arasında puan eşitliği olması durumunda daha fazla kredi tamamlamış öğrenciye, kredi eşitliği durumunda ise üniversiteye giriş yılı daha eski olan öğrenciye öncelik verilecektir. Hibesiz (Yedek) listesi sıralaması, öğrencilerin hibe puanlarına göre sıralanmıştır.

Kendisine hibe çıkmayan öğrencilerimizden hibesiz olarak Erasmus değişim programına gitmeyi kabul edenlerin, BUIS sistemi üzerinden en geç 10.08.2022 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar hibesiz teyitlerini onaylamaları gerekmektedir. (Teyit butonu aktif hale gelmiştir. BUIS sisteminde application/other system kısmında Non-grant Commitment butonunu görebilirsiniz.) Hibesiz teyidini belirtilen tarihe kadar onaylamayan öğrencilerin, önümüzdeki yıl Erasmus+ değişim programına gitmeyeceği varsayılarak işlem yapılacak ve bu öğrenciler gidiş listelerinden çıkarılacaklardır. (Hibeli öğrencilerin bu onayı vermesine gerek yoktur.) (Hibesiz teyit vermeniz ileride yedekten hibelenme durumunuza engel değildir.)

Kendisine hibe çıkmadığı için değişim hakkından (yukarıda verilen süre içinde) vazgeçen öğrencilerin, önümüzdeki yıl Erasmus değişim programına tekrardan başvurmaları durumunda, puanlarına önceki katılımdan dolayı 10 puan eksiltme kuralı uygulanmayacaktır.

ÖNEMLİ NOTLAR:

Faaliyetini herhangi bir sebepten iptal eden katılımcılarımızın, iptal taleplerini en kısa sürede ofisimize e-posta yoluyla iletmesi gerekmektedir.

Üniversite Yönetim Kurulunun 27.06.2022 tarihli ve 2022/11 sayılı toplantı kararına istinaden, önceki yıllarda olduğu gibi 2022-2023 akademik yılında da Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliğine katılan katılımcılara 1 dönem için azami 150 gün için hibe tahsis edilebilecektir.

Öğrencilerin gittikleri kurumda minimum 30 AKTS (ECTS) veya bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 7 ders alması ve bu derslere üniversitemizde en az %80 oranında karşılık göstermesi gerekmektedir. Faaliyet sonunda kurumda aldığı derslerden geçtiği ders yükü 15 ECTS altında kalan katılımcıların hibelerinde %20 oranında kesinti yapılmaktadır.

Yedekten sıra gelmesi durumu hibeli katılımcıların iptallerine bağlı olup hibeli katılımcılar için herhangi bir son iptal tarihi bulunmamaktadır. Bu sebeple yedek listedeki herhangi bir katılımcıya yedekten sıra gelip gelmeyeceği ya da gelecekse ne zaman geleceği belli değildir. İptallerden dolayı yedekten hibeli listesine geçen öğrencilere e-posta ile bilgilendirme yapılmaktadır.

İngiltere ve İsviçre Erasmus programına dahil değildir. (İsviçre’ye gidecek öğrenciler hibe konusunda gidecekleri kurumdan bilgi almalıdır.)

Sağlıklı günler diliyoruz,