GÜNCELLEME: 2017-18 Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği Hibeli ve Hibesiz Öğrenci Listesi

Sevgili Öğrenciler,

26 Temmuz 2017 tarihinde ilan etmiş olduğumuz duyuruda belirtildiği gibi öngördüğümüz bütçe üzerinden Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği (SMS) için hibeli ve yedek öğrenci listelerini duyurmuştuk.

Kurumumuzun 2017-2018 Akademik Yılı için (2017-1-TR01-KA103-038494 Proje Dönemi) Ulusal Ajans tarafından Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği (SMS) bütçesi 672.900 € olarak belirlenmiştir.

Tahsis edilen bütçe baz alınarak 369 öğrencinin hibelendirilmesine Öğrenci Yerleştirme ve Değişim Komisyon’un 11.07.2017 tarihli toplantısında alınan karar referans alınarak listeler oluşturulmuştur. Hibe dağıtımında Üniversite Yönetim Kurulunun 08/04/2015 tarihli 2015/07 sayılı toplantısında belirtilen ilkeler izlenmiştir. Buna göre, lisans programları, enstitülerin MS/MA dereceleri ve enstitülerin PhD dereceleri birer birim olarak kabul edilmiştir. Öncelikle öğrenciler kendi birimleri içinde, önceki katılımlardan kaynaklanan ceza puanları da dikkate alınarak hesaplanan üniversite puanlarına göre sıralanmıştır. Üniversite genelinde tüm birimlerde Erasmus hareketliliğini yaygınlaştırmak amacıyla her birimin ilk 2 öğrencisi (dolayısıyla 2 ve daha az başvuru olan birimlerde tümü) hibelendirilmiş, geri kalan hibeler de birimlerin arta kalan başvuru sayılarının toplam arta kalan kontenjana oranlarına göre dağıtılmıştır.

Ek 1: Hibeli öğrenci listesi 

Güncel Hibeli Öğrenci Listesi (12.02.2018)

Ek 2: Yedek (Hibesiz) öğrenci listesi

Güncel Yedek (Hibesiz) Öğrenci Listesi (12.02.2018)

Ek 3: ÜYK Kararları

Değişim hakkından vazgeçen öğrencilerin hibeleri, yedek listesindeki sıralamasına göre kendi birimlerindeki (kendi birimlerinde olmaması durumunda kendi fakültelerinde ya da genel listede) bir sonraki adaya aktarılacaktır. 

Kendisine hibe çıkmadığı için değişim hakkından vazgeçen öğrenciler, önümüzdeki yıl Erasmus değişim programına tekrardan başvurma hakkına sahiptir. Fakat yerleştirilebilmek için gerekli tüm başvuruları ilk seferde olduğu gibi yeni baştan yapması gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOTLAR:

  • Hibe dağıtımı Ulusal Ajans'ın Üniversitemize Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği (SMS) için ayırdığı bütçe üzerinden planlanmıştır.
  • Üniversite Yönetim Kurulunun 01.07.2015 tarihli ve 2015/14 sayılı toplantı kararı gereği katılımcılara 1 dönem için azami 150 günlük hibe tahsis edecektir.
  • 16 Ağustos 2017 tarihine kadar Hibesiz Teyit Belgesi'ni ofisimize iletmemiş olan öğrenciler listelerden çıkartılmıştır.
  • Ödeme süreci, hibe bütçesi Ulusal Ajans tarafından Kurumumuza aktarıldıktan sonra başlayacaktır.
  • İsviçre’ye gidecek katılımcılar Erasmus+ hibe sürecini gittikleri Kurumda başlatacaklardır.
  • Ek hibe alınması durumunda yedek listedeki öğrenciler hibe puan sıralamasına göre hibelendirileceklerdir.

Konuyla ilgili sorularınız için erasmus-accounting@boun.edu.tr üzerinden Mesut Kardaş ile iletişim kurabilirsiniz. 

İyi dileklerimizle,