GÜNCELLEME: 2018-19 Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği Hibeli ve Hibesiz Öğrenci Listesi

Sevgili Öğrenciler,

21 Haziran 2018 tarihinde ilan etmiş olduğumuz duyuruda belirtildiği gibi öngördüğümüz bütçe üzerinden Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği (SMS) için hibeli ve yedek öğrenci listelerini duyurmuştuk.

Kurumumuzun 2018-2019 Akademik Yılı için (2018-1-TR01-KA103-049909 Proje Dönemi) Ulusal Ajans tarafından Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği (SMS) bütçesi 672.850,00 € olarak belirlenmiştir.

Öğrenci Değişim ve Yerleştirme Komisyonu’nun (ÖDYK) 20.06.2018 tarihli toplantısında: listeler oluşturulmuş; tahsis edilen bütçe baz alınarak 305 öğrencinin hibelendirilmesine karar verilmiş; hibe dağıtımında Üniversite Yönetim Kurulunun 08/04/2015 tarihli 2015/07 sayılı toplantısında belirtilen ilkeler izlenmiştir.

ÖDYK’nın 31/07/2018 tarihli toplantısında, 20.06.2018 tarihli toplantı sonrasında fakülte/yüksekokul/enstitü YK kararlarıyla ders notu değişikliği gerçekleşen öğrencilerin dilekçeleri görüşülmüştür. Komisyon 21/06/2018 tarihinde ilan edilen ve hibelendirilmeleri öngörülen öğrencilerin listesinin geçerli olduğuna karar vermiş; daha önce hibesiz olmaları ön görülen ancak not değişikliği yapıldıktan sonra hibeli duruma geçen öğrencilerin listeye güncel puanlarının yansıtılmasına, ve mümkün olduğu takdirde* hibeli duruma geçirilmelerine oybirliği ile karar vermiştir .

 

Buna göre, lisans programları, enstitülerin MS/MA dereceleri ve enstitülerin PhD dereceleri birer birim olarak kabul edilmiştir. Öncelikle öğrenciler kendi birimleri içinde, önceki katılımlardan kaynaklanan ceza puanları da dikkate alınarak hesaplanan üniversite puanlarına göre sıralanmıştır. Üniversite genelinde tüm birimlerde Erasmus hareketliliğini yaygınlaştırmak amacıyla her birimin ilk 2 öğrencisi (dolayısıyla 2 ve daha az başvuru olan birimlerde tümü) hibelendirilmiş, geri kalan hibeler de birimlerin arta kalan başvuru sayılarının toplam arta kalan kontenjana oranlarına göre dağıtılmıştır.

Ek 1: Hibeli öğrenci listesi 

GÜNCEL HİBELİ LİSTESİ (01.04.2019)

 

Ek 2: Yedek (Hibesiz) öğrenci listesi

  • 04.12.2018 tarihine kadar yapılan hibeli ve hibesiz katılımcı iptalleri düşürüldükten sonra oluşan güncel yedek (hibesiz) listesi aşağıdaki linkte sunulmuştur.

GÜNCEL YEDEK LİSTESİ (01.04.2019)

 

Ek 3: ÜYK Kararları

 

*Değişim hakkından vazgeçen öğrencilerin hibeleri, yedek listesindeki sıralamasına göre kendi birimlerindeki (kendi birimlerinde olmaması durumunda kendi fakültelerinde ya da genel listede) bir sonraki adaya aktarılacaktır. 

Kendisine hibe çıkmadığı için değişim hakkından vazgeçen öğrenciler, önümüzdeki yıl Erasmus değişim programına tekrardan başvurma hakkına sahiptir. Fakat yerleştirilebilmek için gerekli tüm başvuruları ilk seferde olduğu gibi yeni baştan yapması gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOTLAR:

  • Hibe dağıtımı Ulusal Ajans'ın Üniversitemize Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği (SMS) için ayırdığı bütçe üzerinden planlanmıştır.
  • Üniversite Yönetim Kurulunun 01.07.2015 tarihli ve 2015/14 sayılı toplantı kararı gereği katılımcılara 1 dönem için azami 150 günlük hibe tahsis edecektir.
  • 21/06/2018 ilan edildiği gibi 03 Ağustos 2018 tarihine kadar Hibesiz Teyit Belgesi'ni ofisimize iletmemiş olan öğrenciler listelerden çıkarılacaktır.
  • Ödeme süreci, hibe bütçesi Ulusal Ajans tarafından Kurumumuza aktarıldıktan sonra başlayacaktır.
  • İsviçre’ye gidecek katılımcılar Erasmus+ hibe sürecini gittikleri Kurumda başlatacaklardır.
  • Ek hibe alınması durumunda yedek listedeki öğrenciler hibe puan sıralamasına göre hibelendirileceklerdir.

 

Konuyla ilgili sorularınız için erasmus-accounting@boun.edu.tr üzerinden Mesut Kardaş ile iletişim kurabilirsiniz. 

 

 

İyi dileklerimizle,