Personel Hareketliliği Sonuçları

Değerli Boğaziçi Üniversitesi İdari Personeli,

Rektörlükçe görevlendirilen değerlendirme komisyonu (Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Prof. Dr. Taner Bilgiç, Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe, Nazan Leşkeri, Özgül Tatar) personel hareketliliği başvurularını incelemiş ve aşağıda belirtilen değerlendirme ölçütleri dikkate alınarak puanlama yapılmıştır:

  1. Geçerli her başvuruya taban puan olarak +10 puan
  2. Davet mektubu (varsa +15 puan)
  3. Her iki kurumca onaylanmış iş planı (varsa +10 puan)
  4. Üniversitemizde hizmet yılı (en az 4 yıl hizmet süresi için süre ile 4 yıl arasındaki farkın 10’da 1’i kadar + [artı] puan, dört yıldan az süreler için 4 yıl ile süre arasındaki farkın 5 katı kadar – [eksi] puan)
  5. Dil yeterliği (Personel kayıtları ve/veya teslim edilmiş resmi belge varsa +2 puan)
  6. Önceden faaliyete katılmış olmak (bir önceki sözleşme döneminde [Erasmus sözleşme dönemi] katılan için -40 puan, iki önceki sözleşme döneminde katılan için -30 puan, üç önceki sözleşme döneminde katılan için -20 puan, dört önceki sözleşme döneminde katılan için -10 puan)
  7. Adayın görev yaptığı birimin üniversitenin geneline hizmet veriyor olması (öyle ise +2 puan)
  8. Adayın bağlı olduğu üst birimden (birimler: Rektörlük, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlığı, Enstitü, Fakülte, Yüksek Okul) önceki yıllarda ve bu yıl katılım olması (bir önceki sözleşme dönemindeki katılım ve bu yıl asil listede yer alanlar başına -3 puan, iki önceki sözleşme dönemindeki katılım başına -2 puan)
  9. Engelli adayları teşvik (+5 puan)
  10. Puan eşitliği durumunda hizmet yılı fazla olana, eşitliğin yine bozulmaması durumunda faaliyeti önce gerçekleştirecek olana öncelik verilir.

 

Puanlama yapılırken başvuru süresinin son tarihi olan 3 Mart 2017 günü mesai saatine kadar Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim edilen belgeler esas alınmıştır.  Buna göre başvurular Çizelge 1’deki gibi sıralanmıştır; aynı çizelgede belirtildiği gibi, eldeki kısıtlı hibe ile en yüksek puanlı ilk dört aday olan Güler Bay, Zekiye Kahriman, Ayşegül Aktaş, Yusuf Köşker hibelendirilmiş, sonraki beş aday olan Muzaffer Uzunoğlu, Mensiye Dahil, Zeynep Metin, Ayşe Durmaz ve Oya Özdoğan da olası iptal ve ek hibe alınması durumları için yedek listede yer almıştır.

 

Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai kararı aşamasında değerlendirmeyi yapan komisyon üyeleri ile başvuru sahipleri arasında tarafsızlığı etkileyecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.

Çizelge 1: 2016-2017 yılı için hesaplanan puanlar ile hibelenen ve yedek olarak bekleyen personelin listesi

 

Ad-Soyad

Toplam Puan

Karar

Güler Bay

39,4

Hibe 1

Zekiye Kahriman

39,2

Hibe 2

Ayşegül Aktaş

39

Hibe 3

Yusuf Köşker

38,5

Hibe 4

Muzaffer Uzunoğlu

37,8

Yedek 1

Mensiye Dahil

35,3

Yedek 2

Zeynep Metin

35,2

Yedek 3

Ayşe Durmaz

34,9

Yedek 4

Oya Özdoğan

34,6

Yedek 5

Mustafa Cevizbaş

34,4

 

Sevim Cevizbaş

33,6

 

Ali Gürocak

33,2

 

İsmet Mazlumoğlu

33,1

 

Senem Özcan

32,2

 

İbrahim Er

31,1

 

Fatime Balcı

29,9

 

Filiz Ekingen Flores Mamondi  

29,8

 

Mesut Kardaş

28,9

 

Berna Türütoğlu

22,5

 

Ali Kaplan

18

 

Demet Altuntaş

15

 

Didem Yılmaztürk

Geç Başvuru