Update on the Application System

Dear Students,

We have recently made some updates in our agreement database regarding language requirements and academic field/level restrictions. These updates may cause some changes in your Erasmus/Exchange preference list. Therefore, in order to avoid any incorrect or unwanted placements in the future, we request you to check your preference list in the system, and re-submit your Erasmus/Exchange application, if necessary. Please note that we extended the application deadline till the 25th  of December. The application system will automatically close on Friday at 23:59. No late applications will be accepted.

Many thanks for your attention,

International Office

Başvuru dönemi içerisinde anlaşma veritabanımızda dil koşulları ve bölüm kısıtlamalarıyla ilgili bir takım güncellemeler yapıldı. Bunlar halihazırda göndermiş olduğunuz Erasmus/Exchange tercih listenizde değişikliğe sebep olmuş olabilir. Hatalı yerleştirme olmaması açısından, tercih listenizde görünen okulları/anlaşmaları dikkatle kontrol edip gerekirse başvurunuzu yeniden göndermenizi rica ediyoruz. Bu sebeple başvuru dönemini 25 Aralık Cuma günü 23:59’e kadar uzatma kararı aldık. Bu tarihe kadar tercih listesinizi mutlaka gözden geçirmenizi tekrar önemle rica ediyoruz. Başvuru sistemi Cuma günü saat  23:59’da kapanacak ve geç başvuru alınmayacaktır.

Dikkatinize teşekkürler,

Uluslararası İlişkiler Ofisi